Tietojen luovuttamisen kieltäminen

Jokaisella on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen suoramarkkinointia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten sekä asiakasrekisterin tai muun vastaavan rekisterin päivitystä varten. Lisäksi jokaisella on oikeus kieltää yhteystietojensa luovuttaminen yhteys-, osoite- tai muuna vastaavana tietopalveluna.

Tietojen luovutuskiellot koskevat ainoastaan väestötietojärjestelmää.

Väestötietojärjestelmään voidaan kaiken kaikkiaan merkitä henkilölle

  • suoramarkkinointikielto
  • yhteystietojen luovutuskielto
  • asiakasrekisterin päivityskielto
  • sukututkimuskielto
  • henkilömatrikkelikielto

Tietojen luovuttamisen voi kieltää Suomi.fi-verkkopalvelun Henkilötiedot-sivulla tai ilmoittamalla asiasta puhelimitse, lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä Digi- ja väestötietovirastoon. Huoltajat voivat ilmoittaa kiellot alaikäiselle lapselle samalla lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä.

Huomaa, että puhelinmarkkinoinnin rajoitusta ei voi tehdä väestötietojärjestelmään, koska sinne ei tallenneta puhelinnumeroita.

Kiellot ovat henkilökohtaisia ja ne ovat voimassa toistaiseksi eli kieltoja ei tarvitse uusia esimerkiksi asunnon muuton vuoksi.

Voit tarkastaa voimassa olevat kieltosi ja poistaa tarpeettomat kiellot Suomi.fi-palvelun Henkilötiedot-sivulla tai ottamalla yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon.

Tietojen luovuttamisesta ja niiden muusta käsittelystä on tarkempaa tietoa tietosuojaselosteissa.

Turvakielto

Turvakielto voi ensimmäisen kerran olla voimassa enintään viisi vuotta ja sen voimassaoloa voidaan tämän jälkeen hakemuksesta jatkaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Erityisestä syystä turvakielto voi olla voimassa toistaiseksi. Lue lisää turvakiellosta.

Suomen väkiluku 5 631 644