Muutostietopalvelu

Muutostietopalvelu on julkishallinnon henkilörekisterien päivityspalvelu, jonka kautta viranomaisen rekisteriin päivitetään väestötietojärjestelmään kirjatut muutokset automaattisesti. Muutostietopalvelu on käytössä 30.6.2025 saakka. Sen korvaa uusi VTJ-muutosrajapinta.

Muutostietopalvelulla asiakasorganisaation rekisteriin päivitetään väestötietojärjestelmään kirjatut muutokset tietyin väliajoin. Tiedot voidaan päivittää asiakkaan tarpeen mukaan kerran päivässä, viikon tai kahden viikon välein. Muutostietoja voidaan hakea joko alueellisen rajauksen tai henkilötunnusten perusteella. 

Palveluun ei oteta enää uusia asiakkaita. Kunnat voivat edelleen tilata vakiomuotoisia tuotteita, mutta uusia rekistereitä ei oteta enää päivitykseen palvelun kautta. 

Muistilista ennen asiointia 

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Tutustu ennen palvelun tilaamista tietojen käytön edellytyksiin. 

Toimi näin 

Valtion viranomaisorganisaatioiden on haettava tietolupaa (linkki) ennen Muutostietopalvelun käyttöönottoa. 

Kunnille, sairaanhoitopiireille ja kuntayhtymille on myönnetty yleinen tietolupa organisaation viranomaistehtävien hoitoa varten. Näiden organisaatioiden ei tarvitse hakea erikseen lupaa, vaan palvelun voi tilata verkkoasioinnin kautta. Tilauksen yhteydessä on täytettävä selvitys tietojen suojauksesta ja käytöstä. 

Lisätietoja palvelusta: 

Käsittelyaika  

Kuntien muutostietopalvelun tuotetilausten käsittelyaika on noin viikko. 

Hinnasto 

 

 

Suomen väkiluku 5 629 720