Muutostietopalvelu

Muutostietopalvelun avulla julkishallinnon organisaatio voi pitää rekisterinsä ajan tasalla. Palvelu soveltuu etenkin päivittäin käytössä olevien suurten rekisterien päivittämiseen.

Muutostietopalvelulla rekisteriin päivitetään väestötietojärjestelmään kirjatut muutokset tietyin väliajoin. Tiedot voidaan päivittää asiakkaan tarpeen mukaan esimerkiksi viikon tai kahden viikon välein. Muutostietoja voidaan hakea joko alueellisen rajauksen tai tunnistetietojen kuten henkilötunnuksen perusteella.

Muutostietopalvelun käyttöönoton yhteydessä rekisteriinne päivitetään perustoimituksena väestötietojärjestelmästä halutut tiedot.

Muutostietopalvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää tietolupaa. Digi- ja väestötietovirasto on myöntänyt kunnille ja kuntayhtymille tietoluvan muutostietopalvelun käyttöön.

Toimikaa näin

Muutostietopalvelun voi tilata Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa. Verkkoasioinnissa voitte hakea myös tarvittavaa tietolupaa. Palvelun tilauksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen suojauksesta ja käyttötarkoituksesta.

Kunnille ja kuntayhtymille tietolupa on myönnetty. Kuntien ei erikseen tarvitse hakea lupaa, vaan palvelun voi tilata verkkoasioinnissa.

Siirtykää Verkkoasiointiin

Lisätietoa muutostietopalvelusta:

[email protected]

Käsittelyaika ja hinnasto

Palvelun tilauksen käsittelyaika vaihtelee tilauksen koon mukaan seitsemästä päivästä neljään kuukauteen. Palvelun käyttö on perustietotoimituksen jälkeen maksuton valtion ja kunnan viranomaisille.

Katsokaa myös

Huomioikaa, että väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Tutustukaa ennen palvelun tilaamista tietojen käytön edellytyksiin.

Digi- ja väestötietovirasto kehittää parhaillaan VTJ-muutosrajapintapalvelua, jossa muuttuneet tiedot välitetään rajapinnan (JSON/REST) kautta joustavasti. Palvelu on tällä hetkellä pilottikäytössä ja sen laajemmasta käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin.

Palveluun voi tutustua jo nyt palvelun testiversiossa: https://hiekkalaatikko.muutostietopalvelu.cloud.dvv.fi/

Muutostietueiden tekninen rakenne: Henkilötiedot (pdf)

Muutostietueiden tekninen rakenne: Rakennustiedot (pdf)