Digi- ja väestötietoviraston laatupolitiikka

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, ylläpitää väestötietoja, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Laatupolitiikka ohjaa kaikkea toimintaamme ja sitoudumme sen noudattamiseen.

Asiakas on meille tärkein

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja haluamme tuottaa myönteisen asiakaskokemuksen. Palveluja kehittäessämme huomioimme aina toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin. Autamme asiakkaitamme hoitamaan asiansa mahdollisimman sujuvasti ja löytämään parhaat ratkaisut omiin tarpeisiinsa. Kohtelemme asiakkaitamme tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Tietosi ovat turvassa meillä

Varmistamme että toimintamme ja palvelumme ovat luotettavia, turvallisia ja täyttävät tietosuojalle asetetut vaatimukset.

Teemme vaikuttavaa yhteistyötä

Kehitämme palveluja verkostomaisesti ja yhteistyössä. Viestimme paitsi asiakkaillemme myös sidosryhmillemme aktiivisesti. Valitsemme luotettavia kumppaneita ja toimimme tavalla, että meihin luotetaan.

Johtomme on suunnannäyttäjä ja huolehtii työyhteisömme hyvinvoinnista sekä osaamisesta.

Virastomme johto on sitoutunut ohjaamaan toimintaa avoimesti sekä kannustaa henkilöstöä etsimään parhaiten asiakkaita hyödyttäviä ja digitalisaatiota edistäviä ratkaisuja. Johto varmistaa, että osaavat henkilöt huolehtivat asioistanne. 

Vahvistamme luottamusta yhteiskunnassa

Tuotamme toimintavarmoja palveluja, jotka vastaavat asiakastarpeeseen ja joiden tuottaminen on kustannustehokasta. Palvelut tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toteutamme osaltamme hyvää hallintoa. Olemme sitoutuneet osana julkishallintoa rakentamaan hyvän elämän edellytyksiä kaikille.

Jokainen organisaatiomme jäsen toteuttaa omalla toiminnallaan tavoitteidemme saavuttamista. Tärkein tavoitteemme on tyytyväinen asiakas ja jatkuva laadun parantaminen. Sitoudumme kaikessa toiminnassamme laatuperiaatteidemme noudattamiseen.

 

 

Suomen väkiluku 5 629 865