Hyppää sisältöön

Digipelokkuus

Digipelokas ihminen pelkää käyttää digitaalisia laitteita. Syynä voi olla tiedon ja osaamisen puute, ympäristön esiintuomat uhkakuvat tai kokemuksista syntyvä pelko.

Nuorten digipelokkuus voi johtua esimerkiksi siitä, etteivät he ole saaneet riittävästi mediakasvatusta.

Samoin se, että nuoret eivät ole aiemmin ymmärtäneet, minne ovat laittaneet omia tietojaan tai kuviaan, on voinut johtaa heidän tietojensa ja kuviensa väärinkäytöksiin.

Tietosuojaan liittyvät pelot lisäävät nuorten digipelokkuutta. Nuori ei koe tietoturvan hyviä puolia, vaan ainoastaan mahdolliset väärinkäytökset. Lisäksi nuori muistaa hyvin kaikki aiemmat väärinkäytökset ja siksi nuoren on vaikeaa rohkaistua digipalveluiden ja -laitteiden käytössä.

Digipelokkuutta aiheuttavat nuorille seuraavat asiat: 

  1. Kokemattomuus

  2. Muiden asenne

  3. Digiturvallisuus

  4. Motivaatio ja asenne

  5. Palvelun käyttö

Mitä digitukijalta edellytetään? Ole rohkaiseva digikaveri!

Rohkaise

Digitukijalla pitää olla hallussa perustaidot ja rohkeus lähteä kokeilemaan erilaisia laitteita. Esimerkkinä toimiminen on ensisijaisen tärkeää, kun toimitaan nuorten kanssa. On hyvä osata heittäytyä ja olla vähän leikkimielinen. Sanotaan, että ”moka on lahja” ja tätä suhtautumista voi välittää opastustilanteessa nuorelle.

Tunne laitteet

Digitukijalla täytyy olla hyvä laitetuntemus. Jos digitukija epäröi laitteen käyttöä, saa laitteen helposti solmuun tai käyttää laitteen käyttöominaisuuksia minimaalisesti, se vaikuttaa heti siihen, miten nuori toimii laitteen kanssa.

Lisäksi opastajalla on hyvä olla perusosaaminen ohjelmistojen käytöstä. Tämän osaamisen tulee olla sujuvaa ohjelmasta toiseen. Nuoren kanssa tulee olla pitkäjänteinen ja edetä opastustilanteessa riittävän pienin askelin. Muutenkin on hyvä yrittää avata nuoren uteliaisuutta erilaisilla vaihtoehdoilla, jolloin motivaatio harjoitteluun kasvaa.

Luo rento, positiivinen tunnelma

Opastustilanteessa vuorovaikutustaidot ovat äärimmäisen tärkeät. Tuettavaa tulee osata lukea koko ajan. Positiivinen asenne on tärkeää. Vaikka jotain mokaisikin, on tärkeä osata ottaa asenteen, että tekevälle sattuu ja moka on lahja. Muutenkin olisi tärkeää pyrkiä tilanteeseen, että opastettava toimisi laitteella itse ja ohjaaja tukisi vierellä.

Nuorten kanssa toimivan digitukijan on hyvä hallita seuraavia taitoja:

Katso myös:

Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Suomen väkiluku 5 635 667