Ulkomaisten asiakirjojen laillistaminen

Digi- ja väestötietovirastolle rekisterimerkinnän tai muun viranomaistoimen perusteeksi esitettävien ulkomaisten  asiakirjojen tulee olla asianmukaisesti laillistettuja ja niihin tulee liittää suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös.

Asiakirjan tulee olla alkuperäinen tai luotettavasti oikeaksi todistettu jäljennös.  Luotettavasti oikeaksi todistettu jäljennös tarkoittaa sitä, että asiakirjan antanut viranomainen itse on todistanut jäljennöksen oikeaksi tai asianomaisen maan julkinen notaari on todistanut jäljennöksen alkuperäisestä laillistetusta asiakirjasta oikeaksi. Edellä mainittu jäljennös on myös laillistettava. Suomen edustuston oikeaksi todistamaa jäljennöstä alkuperäisestä laillistetusta asiakirjasta ei tarvitse erikseen enää laillistaa. 

Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan se, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen ja että se on annettu oikeansisältöisenä ja on pätevä asiakirja antomaassa. Esimerkiksi vihkitodistuksessa on tärkeää, että vihkijänä toimineella henkilöllä on oikeus maansa lakien mukaan vihkiä.

Keskeiset käsitteet

Laillistaminen apostille-todistuksella

Haagin yleissopimukseen liittyneistä maista toimitettu asiakirja on laillistettava apostille-todistuksella (leima tai paperinen todistus). Lisätietoja apostille-todistuksista ja maista, jotka ovat liittyneet Haagin sopimukseen löydät verkkosivuosoitteesta www.hcch.net. Sivulta löydät myös tietoja siitä, mikä viranomainen tällaisen todistuksen antaa eri sopimusmaissa.

Tietyt EU-jäsenvaltioiden viranomaisten antamat yleiset asiakirjat hyväksytään ilman apostille-todistusta. EU-maat löydät verkkosivuosoitteesta: europa.eu/european-union/about-eu/countries_fi.

Kielenkäännökset

Asiakirjat hyväksytään suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Muilla kielillä olevat asiakirjat tulee käännättää jollekin edellä mainituista kielistä. Asiakirjan voi käännättää Suomessa auktorisoidulla kielenkääntäjällä, josta löydät lisätietoa Opetushallituksen verkkosivuilta. Tällöin käännös hyväksytään sellaisenaan.

EU-jäsenvaltion antamaan yleiseen asiakirjaan on mahdollista saada liitteeksi käännösapuna käytettävä vakiolomake. Näistä vakiolomakkeista voit tiedustella tarkemmin sen valtion viranomaisilta, josta todistus hankitaan. Vaihtoehtoisesti asiakirjan voi käännättää jonkin EU-jäsenmaan virallisella kielenkääntäjälllä

Muut ulkomailla tehdyt käännökset tulee laillistaa laillistamisohjeen mukaisesti.

Laillistaminen