Anvisningar för välfärdsområdena

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vill säkerställa att välfärdsområdena smidigt får tillgång till de tjänster som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar och som är nödvändiga för deras verksamhet. På den här sidan sammanställer vi centrala anvisningar för beredningen av välfärdsområdena.

Drifttagningen av tjänster som är kritiska för inledandet av välfärdsområdena måste skötas i god tid under 2022, så att välfärdsområdets verksamhet kan inledas i början av 2023.

På den här sidan hittar du information om tjänsterna och drifttagningen av dem.

Infotillfällen och kliniker som riktar sig till välfärdsområdena!

Hösten 2022 ordnade vi infotillfällen och kliniker där vi berättade vilka ändringar välfärdsområdena ska göra i de tjänster som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar.

Se evenemangens inspelningar

 • 6.9.2022 kl. 9.00–12.00: Informationsmöte för ICT-tjänsteleverantörer
 • 13.9.2022 kl. 13.00–15.00: Kliniken för kritiska tjänster
 • 10.10.2022 kl. 13.00–15.00: Klinik för tjänster vars drifttagning bör främjas parallellt med drifttagningen av de mest kritiska tjänsterna
 • 9.11.2022 kl. 13.00–15.00: Förändringar som hör samman med lagändringar och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas stödtjänster

​​​​​​​


 

Kritiska tjänster vars drifttagning är nödvändig för att inleda välfärdsområdets verksamhet

Drifttagningen av följande tjänster och de ändringar som görs i dem är kritiska för att välfärdsområdet ska kunna inleda sin verksamhet.

Anvisningarna i denna del berättar vad välfärdsområdenas beredare ska göra

 • i fråga om välfärdsområdenas aktörskortavtal och servicecertifikat för social- och hälsovården
 • vid drifttagning av de befolkningsdatatjänster som används vid uppdatering av patientregister samt vid anmälan av födelse-, döds- och vårdnadsuppgifter
 • i ärenden som gäller drifttagning av Suomi.fi-identifikation för identifiering i e-tjänster​​

Läs mer nedan om drifttagningen av följande tjänster och om de ändringar som behövs i tjänsterna.

Tjänster vars drifttagning bör främjas parallellt med drifttagningen av de mest kritiska tjänsterna

Drifttagningen av följande tjänster och ändringsarbeten bör främjas samtidigt med drifttagningen av de mest kritiska tjänsterna. Många av dessa tjänster är sådana som bör vara i ordning när verksamheten inleds i början av år 2023.

Anvisningarna i denna del berättar vad välfärdsområdenas beredare ska göra för att

 • uppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret utnyttjas på välfärdsområdenas egna webbsidor, på hoidontarpeet.fi och i det elektroniska familjecentret
 • välfärdsområdet kan skicka elektronisk post till sina kunder
 • välfärdsområdet kan erbjuda en möjlighet att uträtta ärenden för en annan persons räkning
 • dataöverföringen mellan olika system fungerar och t.ex. anmälningen av födelse-, döds- och vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet fungerar via Suomi.fi-informationsleden
 • välfärdsområdenas informationssystem är interoperabla och dataöverföringen mellan olika system fungerar smidigt
 • det finns färdigt testmaterial som behövs för att testa informationssystemen

Läs mer nedan om drifttagningen av följande tjänster och om de ändringar som behövs i tjänsterna.

Stödtjänster i anslutning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänster

Anvisningarna som sammanställts här visar vad som ska göras vid drifttagning av stödtjänster i anslutning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänster.

Läs mer nedan om drifttagningen av följande stödtjänster.

Konsekvenser av pågående lagändringsprojekt för välfärdsområdenas tjänster

Anvisningarna här berättar hur de ska beaktas i aktuella lagändringsprojekt och hur de påverkar välfärdsområdenas tjänster.

Läs mer nedan om hur följande ändringsprojekt påverkar välfärdsområdenas tjänster

OBS!
Vi ger anvisningar om projektens inverkan på välfärdsområdenas tjänster på kliniken som riktar sig till välfärdsområdenas beredare 9.11.2022 kl. 13.00–15.00.

Anmäl dig och kom med: https://www.lyyti.in/hyvinvointialueiden_klinikka_3