Intressebevakningsfullmakt

En intressebevakningsfullmakt är ett flexiblare sätt att ordna skötseln av ärenden än intressebevakning. Med en intressebevakningsfullmakt kan en person själv på förhand ordna skötseln av sina ärenden, ifall att han eller hon i ett senare skede blir oförmögen att sköta dem. I intressebevakningsfullmakten utser fullmaktsgivaren en annan person som befullmäktigas att sköta dennes ärenden. Intressebevakningsfullmakten träder i kraft när förmyndarmyndigheten har fastställt den.

Om du funderar alternativ för att sköta ärenden för någon annans räkning, hittar du hjälp i en enkel guide. Där hittar du instruktioner och tjänster som passar just på din situation. Läs mer på guiden Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt i Suomi.fi

Blanketter

Alla blanketter som gäller förmyndarverksamheten hittar du på sidan Blanketter.

Gå till Blanketter

 

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera årsredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post 

Prislista