Hoppa till innehåll

Intressebevakningsfullmakt, dvs. förutseende av stödbehov

Varför skulle jag göra en intressebevakningsfullmakt?

Du kan förutse stödbehovet och utfärda en intressebevakningsfullmakt för den händelse att du senare inte kan sköta dina ärenden själv. I fullmakten kan du på förhand namnge vem som får sköta dina ärenden och hur de får skötas. I fullmakten kan du också fastställa hur fullmäktigens handlande ska övervakas. Det är alltså ett flexiblare och lättare sätt att ordna skötseln av ens egna ärenden för framtiden än att förordna en intressebevakare. 

Se vår korta video: Intressebevakningsfullmakt – när du själv vill bestämma om dina angelägenheter

Hur fungerar en intressebevakningsfullmakt? 

Fullmaktsgivare, så här bereder du en intressebevakningsfullmakt:

Fullmäktig, så här ansöker du om fastställande av intressebevakningsfullmakt:

Att handla i egenskap av intressebevakningsfullmäktig:

Om du funderar alternativ för att sköta ärenden för någon annans räkning, hittar du hjälp i en enkel guide. Där hittar du instruktioner och tjänster som passar just på din situation. Läs mer på guiden Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt i Suomi.fi

Pris

Ett beslut om fastställande av intressebevakningsfullmakt kostar 130 euro.

Handläggningstid för fastställande av intressebevakningsfullmakt 

Den genomsnittliga handläggningstiden är 2–3 månader. I enskilda fall tar behandlingen av ärendet för närvarande längre tid. 

Du kan påskynda handläggningen av ditt ärende genom att skicka alla nödvändiga dokument på en gång. Bekanta dig noggrant med de bilagor som behövs på våra nätsidor.

Om du vill påskynda handläggningen av din ansökan ska du skicka en skriftlig begäran med motivering i ett skyddat e-postmeddelande. Välj adressen [email protected]

Annan information om intressebevakningsfullmakter 

En guide: Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt på Suomi.fi 

Webbplats för kampanjen I egna händer (information om fullmakten och olika tjänsteleverantörer)

Intressebevakningsfullmakt, Minnesförbundets webbplats

Handbok för juridiskt förutseende (pdf, på finska), Suomen muistiasiantuntijat ry, (fullmaktsmallen hittar du på sidorna 36-37)

Planera ditt liv själv – ekonomiska ärenden sköts omsorgsfullt (pdf, på finska), Finanssiala

Behöver du hjälp?

Telefontjänsten numret är 0295 536 305.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.