Intressebevakarens uppgifter

Vanligtvis förordnas en intressebevakare att sköta sin huvudmans egendom och ekonomiska angelägenheter. Intressebevakaren är skyldig att redovisa hur uppgifterna skötts till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som är förmyndarmyndighet.

Utöver intressebevakarna behöver också huvudmännen, deras nära anhöriga och utomstående aktörer information om intressebevakarens uppgifter.

 

Innehåll och redovisningsskyldighet i förordnandet av intressebevakare

I början av uppdraget som intressebevakare lämnar intressebevakaren in en egendomsförteckning till myndigheten. Därefter upprättar intressebevakaren årligen en redovisning där han eller hon redogör för hur huvudmannens ärenden har skötts. När intressebevakarens uppdrag avslutas lämnar han eller hon också in en slutredovisning till förmyndarmyndigheten.

Vid behov kan intressebevakaren förordnas rätt att företräda sin huvudman även i ärenden som gäller huvudmannens person, om huvudmannen inte förstår dessa ärendens betydelse.

En intressebevakare kan förordnas också för ett enskilt uppdrag, till exempel försäljning av en bostad eller fastighet. Då är intressebevakaren inte redovisningsskyldig.

 

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om förmyndarverksamhet

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post

Postadress

Egendomsförteckningar samt års- och slutredovisningar skickas till serviceställets egen postadress.

Annan post till förmyndarskapsärenden skickas till adressen:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarskapsärenden, PB 1001, 02151 Esbo

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 029 55 36305

Chat-tjänsten

Du kan också fråga om oss via chatten på vår webbsidor. Chatten betjänar mån-fre kl. 9-15. Ange inte känsliga uppgifter, såsom personbeteckning, i chatten.

Chatten hittar du i nedre kanten till höger på denna sida.

Serviceställen

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata