Intressebevakare, nu kan du skicka in följande formulär med bilagor enkelt och säkert med hjälp av onlineformuläret: egendomsförteckning | årsredovisning | slutredovisning

Intressebevakarens uppgifter

Intressebevakaren sörjer för huvudmannens välbefinnande och förvaltar vanligtvis sin huvudmans egendom och sköter dennes ekonomiska ärenden. Intressebevakaren ska i alla situationer agera för sin huvudmans bästa. Dessutom ska huvudmannen tillfrågas om sin åsikt, om ärendet är viktigt för hen och hen förstår dess betydelse. Intressebevakaren får inte berätta om sin huvudmans angelägenheter för andra utan huvudmannens tillstånd.

Inledande av uppgiften 

Utförande av uppgiften 

Uppdragets upphörande 

Om du är en privatperson och har förordnats som intressebevakare med ditt samtycke, kan du när som helst be om att befrias från ditt uppdrag.  

Intressebevakningen kan också upphöra av många andra orsaker.Läs mer om anvisningar för olika situationer då intressebevakningen upphör.

Vanliga frågor 

Läs mer om vanliga frågor om ekonomiska ärenden kopplade till intressebevakning.

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 629 617