Jobba med oss

Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) bygger vi ett smidigt Finland. Vårt mål är ett digitalt samhälle där vardagliga ärenden kan skötas enkelt och säkert. 

Hos oss får du utveckla tjänster för offentliga och privata organisationer som säkerställa att samhället fungerar på ett tillförlitligt sätt. Vi arbetar också med mänskliga frågor, eftersom vi är med i många olika livsskeden.

För våra kunder och samarbetspartners vill vi vara en pålitlig, visionell och eftertraktad partner. Vi är aktiva i nätverkssamarbetet och uppmuntrar våra tjänstemän att delta i den offentliga debatten och påverka riktningen i vårt samhälle.

Vi satsar starkt på vår personals karriär- och utbildningsmöjligheter samt på att utveckla arbetet och ämbetsverkets verksamhetssätt. Som kärleksmyndighet vet vi att människor har ett liv även utanför arbetsplatsen. Därför anpassar vi oss efter människornas livssituationer, sörjer för personalens arbetshälsa och erbjuder personalförmåner som stöder en levnadsglad vardag.

Vid vårt ämbetsverk arbetar cirka 1000 arbetstagare och vi verkar på flera orter runtom i Finland. Var och en av oss utför betydelsefullt arbete för hela samhället. 

Ämbetsverket som arbetsplats

Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har vi som mål att bli världens bästa ämbetsverk. Finland har redan världens bästa förvaltning, så vi är på god väg mot vårt mål. Vi arbetar i moderna arbetsmiljöer och har tillgång till moderna arbetsredskap som ständigt utvecklas och som möjliggör många arbetsformer.

Vi tror på att varje arbetstagare vill utföra ett bra och resultatrikt arbete. Vi vill som ämbetsverk säkerställa att våra arbetstagare har så goda förutsättningar som möjligt för att arbeta, utveckla de tjänster som de ansvarar för och utvecklas i sin yrkesroll. Vi ordnar innovationstävlingar och utbildningar för personalen och låter de sakkunniga lysa. Vi vet också att människor har ett liv utanför arbetsplatsen. Därför anpassar vi oss efter människornas livssituation. Beroende på arbetsuppgiften används till exempel hybridarbete i stor utsträckning.

Arbetsuppgifter och lediga arbetsplatser

Vid MDB erbjuder våra uppdrag som sakkunnig många möjligheter att utnyttja och utveckla din kompetens. Vi vill att du trivs hos oss och därför är våra arbetsuppgifter intressanta, ansvarsfulla och självständiga. 

Vi erbjuder som arbetsgivare möjlighet att delta i utvecklandet av digitala tjänster och tjänster som utgår från livssituationen samt möjlighet till samhällspåverkan. Vid ämbetsverket arbetar man till exempel med person- och organisationskunder, men också med samhälleliga utvecklingsprojekt och projekt i anslutning till främjande av digitalisering. Gemensamt för oss alla är målet att främja ett smidigare Finland.

Dina arbetsuppgifter hos oss kan gälla till exempel följande ämnesområden: