Anmälan om barnets namn

Anmäl ditt barns namn och modersmål inom tre månader från barnets födelse. Observera att endast ett modersmål kan antecknas i befolkningsdatasystemet.

Du kan ge ditt barn 1–4 förnamn. Du kan inte ge barnet ett förnamn eller en kombination av förnamn som kan väcka anstöt eller orsaka olägenhet för barnet eller som är olämpligt som förnamn.

Gör så här

Blanketten ”Anmälan om uppgifter om barnet” samt anvisningar skickas automatiskt per post till barnets moder efter dess födelse. Du får blanketten inom 2–4 veckor efter barnets födelse. Bekanta dig noggrant med anvisningarna innan du fyller i blanketten.

Du kan anmäla barnets namn och modersmål till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med webblanketten. Anmälan bekräftas av vårdnadshavare eller av båda vårdnadshavare, om barnet har två vårdnadshavare. För att använda webblanketten behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Webblanketten


Kan du inte sköta ditt ärende på nätet?

Om du inte kan anmäla barnets uppgifter med webblanketten kan du skicka blanketten Anmälan av uppgifter om barn som kommit per post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: PB 1003, 00531 Helsingfors. 


Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 411.

Servicetider:

  • mån–fre 9–15

Handläggningstid

3–4 veckor.

Lagenligheten hos det namn som anmälts till barnet undersöks först när blanketten har returnerats till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller när församlingen har flyttat över ärendet till ämbetsverket för avgörande. Vi tar inte på förhand ställning till namnen innan blanketten returneras.

När barnets namn har antecknats i befolkningsdatasystemet får du ett FPA-kort till barnet per post och uppgifterna vidareförmedlas från systemet till olika myndigheter.

Vanliga frågor

Se även

Personbeteckning