Äktenskapsförordsärenden

I Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register som bildas av registret över äktenskapsförordsärenden och Årskatalogerna för Officiella tidningen 1930–1978 har införts uppgifter om registrerade äktenskapsförord i enlighet med bestämmelserna i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Uppgifterna ur Årskatalogerna för Officiella tidningen 1930–1978 innehåller registrerade äktenskapsförord från den tidpunkten i digitaliserad form. Från och med 1979 har uppgifterna sparats i elektronisk form. Syftet med registret är att sätta i kraft rättsverkningarna av handlingarna och offentliggöra uppgifterna.

I fråga om utlämnande av registeruppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Var och en har dock rätt att få en kopia eller en utskrift av de uppgifter om en viss person som införts i registret.

  • Dina uppgifter kan finnas i det här registret om du har registrerat ett äktenskapsförord eller ett avvittringsinstrument eller om du anmält uteslutande av giftorätt.

Finlands invånarantal 5 631 644