Hoppa till innehåll
23.5.2023 BDSförfrågans inloggning

Inloggning med autentiseringsappen är ur bruk tills vidare. Inloggningen fungerar med användarnamn och lösenord eller med certifikatkort.

Webbapplikationen för BDSförfrågan

För en organisation som vill söka enskilda befolkningsuppgifter men som inte behöver eller inte kan hämta uppgifter i befolkningsdatasystemet för behandling i sin egen organisations datasystem.

BDSförfrågan är en webbläsarbaserad tjänst som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och där du kan söka enskilda aktuella person-, byggnads- eller lägenhetsuppgifter i befolkningsdatasystemet.

Det exakta datainnehållet som överlämnas till kundorganisationen fastställs tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Som sökalternativ för uppgifterna används i regel en individualiserande beteckning, såsom en personbeteckning eller en fastighetsbeteckning.

BDSförfrågan har övergått till tvåfaktorsautentisering 11.5.2023

Användningen av BDSförfrågan förutsätter ett datatillstånd som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och att organisationen förbinder sig vid tillståndets villkor. Datatillståndet ansöks via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänster.

I ansökan ska anges bl.a. uppgifternas användningsändamål, motivering till varför de uppgifter som söks behövs samt en redogörelse för skyddet av uppgifterna. Bekanta dig med användningsvillkoren för BDSförfrågan.

Om du behöver hjälp med ansökan om datatillstånd, till exempel för att exakt definiera det datainnehåll som behövs eller i frågor som gäller BDSförfrågans användaradministration, kontakta de sakkunniga på BDSförfrågan per e-post på adressen vtjkysely(at)dvv.fi

Handläggningstid

  • Handläggningstiden för ansökan om datatillstånd för BDSförfrågan är ungefär sex veckor.
  • Handläggningstiden för kommunernas och samkommunernas beställningar är cirka två veckor.

Anvisningar

Information om ändringar i BDSförfrågan och andra aktuella ärenden finns på förstasidan i webbläsarapplikationen BDSförfrågan. Informationen visas när du har loggat in i BDSförfrågan.

I BDSförfrågan finns också avsnittet Anvisningar, där alla anvisningar för BDSförfrågan finns samlade. Avsnittet Anvisningar visas när en administrationstjänst- eller förfrågningstjänstroll har valts på BDSförfrågans ingångssida.

Vanliga frågor

Länkar som beror ärendet

Anvisning: Ansökan om datatillstånd för BDSförfrågan i e-tjänsten
Anvisning: Ansökan om användarrättighet som ansvarig användare för BDSförfrågan i e-tjänsten
Användningsvillkor för BDSförfrågan
Anvisning för ansvarig användare av BDSförfrågan
Inloggning i BDSförfrågan med certifikatkort

Se även

Självbetjäningsapplikation som erbjuds kommunerna: Kommunernas urvalstjänst.
Invånarförteckningar för disponent- och servicebolaget: Självbetjäningsurval för invånarförteckningar.
Fråga om befolkningsdatasystemets innehåll: Personuppgifter i befolkningsdatasystemet.

​​​​​​​Obs! Personbeteckningen förnyas i början av 2023. Inga ändringar sker i de befintliga personbeteckningarna. Tilläggsinformation om reformen på sidan Revidering av personbeteckningen.