Hoppa till innehåll

Webbapplikationen för BDSförfrågan

För en organisation som vill söka enskilda befolkningsuppgifter men som inte behöver eller inte kan hämta uppgifter i befolkningsdatasystemet för behandling i sin egen organisations datasystem.

BDSförfrågan är en webbläsarbaserad tjänst som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och där du kan söka enskilda aktuella person-, byggnads- eller lägenhetsuppgifter i befolkningsdatasystemet.

Det exakta datainnehållet som överlämnas till kundorganisationen fastställs tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Som sökalternativ för uppgifterna används i regel en individualiserande beteckning, såsom en personbeteckning eller en fastighetsbeteckning.

BDSförfrågan har övergått till tvåfaktorsautentisering 

Användningen av BDSförfrågan förutsätter ett datatillstånd som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och att organisationen förbinder sig vid tillståndets villkor. Datatillståndet ansöks via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänster.

I ansökan ska anges bl.a. uppgifternas användningsändamål, motivering till varför de uppgifter som söks behövs samt en redogörelse för skyddet av uppgifterna. Bekanta dig med användningsvillkoren för BDSförfrågan.

Varje organisation måste ha en ansvarig användare. För mer information om den ansvariga användarens roll och anvisningar för ansvariga användare finns på sidan BDSförfrågans ansvariga användare.

I BDSförfrågan används tvåfaktorsinloggning. Läs mer om tvåfaktorsautentisering.

Om du behöver hjälp med ansökan om datatillstånd, till exempel för att exakt definiera det datainnehåll som behövs eller i frågor som gäller BDSförfrågans användaradministration, kontakta de sakkunniga på BDSförfrågan per e-post på adressen [email protected]

Handläggningstid

  • Handläggningstiden för ansökan om datatillstånd för BDSförfrågan är ungefär sex veckor.
  • Handläggningstiden för kommunernas och samkommunernas beställningar är cirka två veckor.

Anvisningar

BDSförfrågan har ett avsnitt "Instruktioner" var BDSförfrågans anvisningar finns. Avsnittet Instruktioner syns när man valt en roll från antingen adminisitrations- eller förfrågningstjänster.

Anvisningar finns också på webbsidan BDSförfrågans anvisningar

Vanliga frågor