Hoppa till innehåll

Utbildningar och inspelningar

På den här sidan har vi samlat alla webbutbildningar och webbinarieinspelningar riktade till den digitala stödjaren. Se även kommande webbinarier och evenemang samt det digitala stödets läro- och stödmaterial (på finska).

Bekanta dig med våra utbildningar!

Tillsammans med digitala stödjare har vi producerat utbildningar vars mål är att inspirera till mer lärande om digitalt stöd. Under utbildningarna får du bland annat information om hur digitalt stöd ges och hur det ordnas.

Webbutbildningarna är öppna för alla och du kan studera dem just när det passar dig bäst.

Utöver webbutbildningarna kan man uppdatera sin kompetens genom att delta i webbinarier som ordnas varje månad eller genom att titta på webbinarieinspelningar. 

Webbutbildningar

Webbutbildningen Färdigheter för stödgivare

I den här utbildningen får du tips på hur du kan möta, handleda, nätverka och utveckla dina egna färdigheter. Oavsett om du är veteran eller nybörjare är den här utbildningen just för dig!
I den här utbildningen lär du dig
•    din uppgift och min roll som digital stödjare
•    digitalt stöd som kontinuerlig inlärning
•    arbeta i ständig förändring

​​​​Börja utbildningen Färdigheter för stödgivare

Utbildningens längd: 30–60 min. Utbildningen ordnas i eOppiva-tjänsten.

Webbutbildningen Tips för organisering av kommunernas digistöd

I kommunerna ordnas digitalt stöd både som en del av arbetsuppgifterna och som en separat tjänst. Kommuninvånare, lokala företag och samfund, kommunens egna anställda och förtroendevalda behöver stöd för att utveckla digitala färdigheter. Samtidigt ger också en stor del digitalt stöd.

Den här utbildningen får du information om varför det lönar sig att utveckla digitaliseringen och det digitala stödet samt tips på hur det digitala stödet kan ordnas i den egna kommunen.

I den här utbildningen lär du dig förstå:
•    digitaliseringens betydelse som en del av kommunens och kommuninvånarnas vardag
•    varför en stor del av kommunens anställda ger och samtidigt behöver digitalt stöd
•    varför det digitala stödet måste koordineras
•    olika sätt att ordna digitalt stöd.

Börja utbildningen Tips för organisering av kommunernas digistöd

Utbildningens längd: 30–60 min. Utbildningen ordnas i eOppiva-tjänsten.


Webbinarieinspelningar från den senaste till den äldsta


Våra senaste webbinarieinspelningar

Vi publicerar våra webbinarium på adressen mediaserver.fi/digituki öppnas i en ny flik på finska med textning på svenska.


Nationellt webbinarium om digitalt stöd:Svårigheterna i tillgängligheten inom det digitala stödet och lösningar på det (23.3.2023)

Hur kan vi styra dem som behöver digitalt stöd till stödet? Hur förbättrar vi kännedomen om digitalt stöd? Tillsammans med nätverket av aktörer inom digitalt stöd har vi kartlagt utmaningarna och lösningarna med att hitta digitalt stöd. Vi publicerade resultaten av kartläggningen av det digitala stödets tillgänglighet i vårt webbinarium. Resultat och rekommendationer om tillgänglighet presenteras av Henriikka Eloluoto och Katri Koskinen (CGI) från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas team för digitalt stöd. Evenemanget leds av Minna Piirainen.

Webbinariets längd: 1h 49 min
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som utvecklar digitalt stöd.

Se inspelningen 


Fakta först!Webbinariet Informationsläskunnighet inom digitalt stöd (9.2.2023)

Hur identifieras försök att påverka på olika plattformar på nätet? Och hur identifierar man rätt information och hur kan man stärka informationsläskunnigheten med digitalt stöd? Minna Aslama Horowitz från Helsingfors universitet leder oss genom ämnet. Webbinariet är en del av Mediekunskapsveckan och innehållet anknyter till Handboken Digital informationsläskunnighet som Faktabarari publicerat Faktabaari.

Webbinariets längd: 23min 59s
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som ger digitalt stöd.

Se inspelningen


Årswebbinarium:Rapporten om digital kompetens 2022 (2.12.2022)

Under evenemanget granskas hur de finländska digitala färdigheterna ser ut 2022 och vad som krävs för att öka de digitala färdigheterna. Vi talar också om digitalt mod – självförtroende i den digitala vardagen och att stärka den.

Webbinariets längd: 1h 5 min
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som utvecklar och ger digitalt stöd.

Se inspelningen


Webbinarium Färdigheter för stödgivare: Stöd för ungas digitala kompetens (24.11.2022) 

Under evenemanget får deltagarna höra hurdan kompetens digitala stödjare som arbetar med unga behöver samt bekanta sig med Zekki-tjänsten för unga och fundera på hur den kunde utnyttjas i det egna arbetet.

Webbinariets längd: 31min 36s
För vem: Webbinariet riktar sig till digitala stödjare som möter unga.

Se inspelningen


Nationellt nätverksevenemang för digitalt stöd:En fungerande digital vardag för unga 18.11.2022 

De yngre generationerna växer upp i en miljö där digitaliseringen är en naturlig del av vardagen, både när det gäller underhållning och sociala färdigheter som ärendehantering. Till den digitala vardagen hör dock sådant som även unga behöver stöd för. Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att stödja de ungas välbefinnande? Och vilka ojämlika faktorer är förknippade med de ungas digitala vardag, hur kan vi stödja de unga i dessa situationer? Under evenemanget får vi höra och diskutera perspektiv på stöd för ungas digitala vardag. Huvudanförandet framförs av Sari Tuuva-Hongisto inom forskningsprojektet Dequal. Dessutom fördjupar programmet sig i faktorer som är viktiga för ungas digitala vardag, såsom nättrakasserier.

Webbinariets längd: 1h 58 min
För vem: Webbinariet riktar sig till aktörer som arbetar med unga samt till digitala stödjare och utvecklare som möter unga.

Se inspelningen


Webbinarium Färdigheter för stödgivare:Tips om digital säkerhet för digitala stödjare (27.10.2022) 

Vad borde den digitala stödjaren veta om digital säkerhet? Och hur kan man se till att man får aktuell information om frågor som gäller digital säkerhet? Vid det här evenemanget delar experter på digital säkerhet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata aktuell information om digital säkerhet samt de viktigaste tipsen om digital säkerhet som de som ger digitalt stöd kan utnyttja i sitt eget arbete.

Webbinariets längd: 32 min 45 sek
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som ger digitalt stöd.
Respons: Intressenivå 4,5/5 | Nytta 4,4/5 | Evenemangsarrangemang 4,5/5

Se inspelningen


Webbinarium Färdigheter för stödgivare:Att uträtta ärenden för någon annans räkning – hur utnyttjar du Suomi.fi-fullmakter? (22.9.2022) 

Vad innebär uträttande av ärenden för någon annans räkning och hur genomförs det i praktiken? Och vad avses med Suomi.fi fullmakter och hur kan de utnyttjas i uträttandet av ärenden för någon annans räkning?
Vid detta evemenag berättar experterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vad det är fråga om att uträtta ärenden för någon annans räkning och om fullmakter. Under evenemanget fokuserar man särskilt på situationer där man inte själva kan logga in i elektroniska tjänster och behöver hjälp av en tjänsteman för att ge fullmakter.

Webbinariets längd: 28 min 50 sek
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som ger digitalt stöd.

Se inspelningen


Webbinarium Färdigheter för stödgivare:Tillgängligheten inom det digitala stödet och servicedatalagrets möjligheter (25.8.2022) Länk till en annan webbplats, öppnas i en ny flik

Under webbinariet får representanter för kommunen och organisationen berätta om praktiska exempel på hur servicedatalagret har utnyttjats i kommunikationen om digitalt stöd. Deltagarna får också diskutera och utbyta erfarenheter om god praxis gällande det digitala stödets tillgänglighet.

Webbinariets längd: 31 min 05 sek
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som ger och utvecklar digitalt stöd.

Se inspelningen


Nätverksevenemang för digitalt stöd:Social- och hälsovårdspersonal som främjare av digitala färdigheter (9.6.2022) 

Social- och hälsovårdspersonalens digitala kompetens spelar en avgörande roll för att stödja delaktigheten, men hur säkerställer vi tillräcklig digital kompetens för de anställda?

Under evenemanget får vi höra hurdant digitalt stöd social- och hälsovårdspersonalen upplever att de behöver och var de får det. Under evenemanget presenteras god praxis och konkreta exempel på utveckling av social- och hälsovårdspersonalens digitala färdigheter. Vi hör hur nätverken för Siun sotes digitala mentorer i Norra Karelen och för digitala tutorer i samkommunen Oulunkaari i Norra Österbotten har grundats, hur de fungerar och på vilket sätt de stöder social- och hälsovårdspersonalens digitala kompetens.

Evenemanget riktar sig i första hand till yrkesutbildade inom social- och hälsovården, men alla som är intresserade av ämnet är varmt välkomna med.

Webbinariets längd: 1 h 54 min 
För vem: Webbinariet riktar sig i första hand till de som ger och utvecklar digitalt stöd inom social- och hälsovården och yrkesutbildade inom social- och hälsovården.

Se inspelningen 


Webbinarium Färdigheter för stödgivare:Stark autentisering nu och i fortsättningen (28.4.2022)

Hur fungerar stark autentisering och hur bör den digitala stödjaren förhålla sig till den? Hurdana förändringar kommer att ske och hur kan digitala stödjare förbereda sig på dem? Under evenemanget bekantar man sig med olika identifieringssätt och hör om DigiID och europeisk digital identifiering.

Webbinariets längd: 1 h 27 min
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som ger digitalt stöd.

Se inspelningen


Nätverksevenemang för digitalt stöd:Kritisk medieläskunnighet (14.4.2022) 

Gäst i nätverksevenemanget för digitalt stöd är redaktör och faktaboksförfattare Jessikka Aro. Under förmiddagen bekantar vi oss under ledning av Jessikka Aro med informationspåverkan och falska nyheter med tanke på kritisk medieläskunnighet och kompetens.

Webbinariets längd: 1 h 50 min 
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som utvecklar digitalt stöd.

Se inspelningen


Webbinarium Färdigheter för stödgivare:Digitalt stöd i kommunerna – olika kommuner, olika verksamhetssätt (24.3.2022)

Kommunerna är sinsemellan olika i fråga om storlek och organisation. Det finns inte heller en modell för att ordna digitalt stöd som lämpar sig för alla. Men vad är kommunens digitala stöd - eller vad kan det vara?

Under evenemanget presenterar vi hurdan kompetens och förståelse kommunerna behöver för att ordna digitalt stöd och hur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas digitala stöd svarar på dessa behov. Vi hör också exempel från tre olika kommuner på hur det digitala stödet har ordnats i deras kommun.

Webbinariets längd: 1 h 26 min
För vem: Webbinariet riktar sig i första hand till dem som utvecklar kommunernas digitala stöd och dem som ger digitalt stöd.

Se inspelningen


 

Nätverksevenemang för digitalt stöd:Tips för utveckling och organisering av kommunens digitala stöd (10.3.2022)

Kommunerna ordnar digitalt stöd på många sätt; som en del av de anställdas arbetsuppgifter, som en separat tjänst och tillsammans med andra.

Kommuninvånarna, lokala företag och samfund, kommunens egna anställda och förtroendevalda behöver stöd för att utveckla de digitala färdigheterna. Samtidigt ger en stor del också digitalt stöd.

Webbinariets längd: 2 h 02 min
För vem: Webbinariet riktar sig i första hand till dem som utvecklar kommunernas digitala stöd och dem som ger digitalt stöd.

Se inspelningen 

 

 


Webbinarium Färdigheter för stödgivare:Digitala profiler - olika digitala användare - olika stödbehov (24.2.2022) 

Var och en går den digitala världens stigar på sitt eget sätt. Var och en har sina egna styrkor, drag och möjligheter till följande digitala steg. Med hjälp av det digitala profiltestet kan man bedöma hur man själv använder företagets eller samfundets digitala tjänster. Välkommen med och lyssna och diskutera bland annat följande ämnen.

Webbinariets längd: 1 h 26 min 
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som utvecklar och ger digitalt stöd.

Se inspelningen


Nätverksevenemang för digitalt stöd:Digitalt välbefinnande och mediefärdigheter (10.2.2022) 

Hur stöder digitala färdigheter och mediefärdigheter välbefinnandet? Hur kan dessa främjas inom det digitala stödet? Under evenemanget presenteras observationer om digital välfärd inom projektet Digihyvinvoinnin jäljillä. Enter ry:s exempel på stärkande av äldre personers digitala välbefinnande och -färdigheter i form av spelevenemang för seniorer samt en paneldiskussion om dagens teman utlovas också. Evenemanget har ordnats som en del av Mediekunskapsveckan.

Webbinariets längd: 2 h 36 sek
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som ger och utvecklar digitalt stöd.

Se inspelningen


Webbinarium Färdigheter för stödgivare:Digital säkerhet för digitala stödjare (27.1.2022) 

Varför är digital säkerhet viktig? Vad borde den digitala stödjaren veta om digital säkerhet? Hur kan digitala stödjare främja stödmottagarnas digitala säkerhet? Ledande specialsakkunnig Kimmo Rousku och datasäkerhetsexpert Juha Kirves från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata berättar om saken.

Webbinariets längd: 1 h 28 min 
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som ger digitalt stöd.

Se inspelningen


Nätverksevenemang för digitalt stöd:Tydligt och tillgängligt språk (13.1.2022)

Vilken betydelse har ett tydligt och tillgängligt språk som en del av ärendehanteringsupplevelsen? Språkvårdarna Essi Lehtinen och Jenni Viinikka (FPA) berättar om betydelsen av ett förståeligt språk och ger exempel på hur FPA har främjat det.

Webbinariets längd: 1 h 40 min 51 sek
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som utvecklar och ger digitalt stöd.

Se inspelningen


Årswebbinarium om digitalt stöd:Digistöd 2022 (10.12.2021)

Hur utvecklas företagens och samfundens digitala stöd 2022? Vilken roll har det riksomfattande nätverket för digitalt stöd i fortsättningen? Hur ser temana för utvecklingen av det digitala stödet ut 2022? Under evenemanget publicerar vi också rekommendationer om företagens och samfundens digitala stöd.

Webbinariets längd: 2 h 30 min
För vem: Webbinariet riktar sig till alla som utvecklar och ger digitalt stöd.

Se inspelningen


Vad tycker du om vår webbplats?

Vi skulle gärna höra dina tankar. 

Ge respons och lämna utvecklingsförslag


Genom att utveckla det digitala stödet säkerställer vi att var och en har möjlighet till en egen digital vardag! 


 

Finlands invånarantal 5 634 472