Kemi

  • Adress och våning: Keskuspuistokatu 20–22, 94100 Kemi (3 vån.)
  • Vigseldagar: Torsdag
  • Parkering: Avgiftsfri parkering med parkeringsskiva längs gatan
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Hos kundtjänsten
  • Antal gäster: 17 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Rum där man kan vänta och göra sig klar, toalett. Inga utomstående kommer in i vigsellokalen och därför behövs inget låsbart förvaringsutrymme
  • Sittplatser i vigsellokalen: 6 sittplatser
  • Kundtoalett: I anslutning till vigsellokalen