Äktenskap och partnerskap

Vi betjänar i frågor som gäller äktenskap och partnerskap, registrerar juridiska handlingar som gäller partnerskap och uppdaterar dina personuppgifter i befolkningsdatasystemet.

Ärenden som gäller skilsmässa behandlas i tingsrätten. Mer information om skilsmässa finns i webbtjänsten Suomi.fi och på domstolsväsendets webbplats.

Ska du gifta dig i Finland eller något annat nordiskt land?

Före vigseln måste ni begära en hindersprövning. Du kan boka tid för civil vigsel via tidsbokningstjänsten, per e-post eller per telefon.

Läs mer:

Ska du gifta dig utomlands?

Läs mer:

Har du ingått äktenskap eller skilt dig utomlands?

Meddela oss om ändringar i dina personuppgifter. På så sätt hålls dina uppgifter uppdaterade och det går smidigare att uträtta ärenden hos finländska myndigheter. Finska medborgare är också enligt lagen skyldiga att se till att deras personuppgifter är uppdaterade i befolkningsdatasystemet.

Läs mer:

Har ni kommit överens om delning av egendom?

Läs mer:

Vill du kontrollera om vigselförrättaren har rätt att viga?

Läs mer:

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15

Postadress 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 629 865