Äktenskap och parförhållande

Vi betjänar dig i ärenden som rör äktenskap och parförhållanden, registrerandet av rättsliga dokument som rör parförhållanden samt upprätthållandet av uppdaterade personuppgifter. Du kan också boka en vigseltid hos oss.

Ska du gifta dig?

Före vigseln måste du beställa en hindersprövning från oss. Om du inte vill gifta dig i kyrkan kan du också boka en vigseltid.

Bekanta dig med

Kom ihåg att förbereda dig inför delning av egendom

Det kan vara bra att förbereda sig också för delning av egendom i fall av separation. Skicka avtalet till oss för att registreras.

Bekanta dig med

Bor du utomlands?

Meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om dina personuppgifter förändras. På så sätt hålls dina uppgifter uppdaterade och det går smidigare att uträtta ärenden hos finländska myndigheter. Finska medborgare är också enligt lagen skyldiga att se till att deras personuppgifter är uppdaterade i befolkningsdatasystemet.

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–15

Telefonnummer 0295 536 244

Postadress (äktenskapsförord)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Finlands invånarantal 5 544 385