Befolkningsdatasystemet

Befolkningsdatasystemet (BDS) är ett nationellt grunddatalager. Befolkningsdatasystemet består av det nationella datasystemet och de regionalt ordnade datamaterialen som inte har införts i datasystemet i digitalt format. Befolkningsdatasystemet innehåller uppgifter om personer (både levande och döda), fastigheter, byggnader, lägenheter och den administrativa indelningen.

I befolkningsdatasystemet finns personuppgifter om finländska medborgare och sådana utländska medborgare som är bosatta i Finland eller som har en annan tillräcklig koppling till det finländska samhället. Registreringen av uppgifterna baserar sig på myndigheternas och medborgarnas lagstadgade anmälningar. Uppgifterna i befolkningsdatasystemet används i hela samhällets informationsförsörjning, till exempel av den offentliga förvaltningen, för organisering av val, för beskattning och juridisk förvaltning samt för forskning och statistikföring. Även företag och sammanslutningar kan använda befolkningsdatasystemets uppgifter.

Finlands invånarantal 5 635 516