Beslut om införande

Nedan hittar du alla beslut om införande som fattats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När väljs ett ärende ut för automatiserat avgörande?

Mera information om automatiserat avgörande av ärenden

 

Behöver du ett tidigare gällande beslut om införande?

Om ditt ärende har avgjorts automatiskt innan ovan nämnda beslut om införande träder i kraft, kan du be registratorskontoret på adressen [email protected] om det beslut om införande som gällde när ärendet behandlades.