Årsredovisning under intressebevakningen 

Gör upp och lämna in en årlig årsredovisning till oss.

Gör så här

1. Gör upp en redovisning för föregående år senast 31.3. Fyll i årsredovisningsblanketten och ta hjälp av ifyllningsanvisningarna. Vänligen notera att vi inte kan behandla årsredovisningar och egendomförteckningar för ålänningar. Vänligen skicka dem till Ålandskontoret.  

  1. Ladda först ner den tomma blanketten på din enhet och spara den. 
  2. Öppna blanketten i Adobe Reader. Du kan ladda ner programmet gratis på Adobes webbplats. Spara blanketten på din enhet då du fyllt i den. 
  3. Om du fortsätter att fylla i blanketten senare, öppna den igen i Adobe Reader. När du sparar blanketten kan du välja att den nya versionen ersätter den föregående versionen. Om du inte vill ersätta den föregående versionen ska du spara blanketten med ett nytt namn. 

Årsredovisningsblankett

Anvisningar för ifyllande av årsredovisningen

Bifoga alla verifikat som nämns i ifyllnadsanvisningen i anslutning till årsredovisningen.  

2. Skicka dokument via webblankett

När du har fyllt i blanketten ovan ska du skicka in den och dess bilagor via webblanketten. Observera att du i den här tjänsten endast kan skicka dokument, så gör dem klara i förväg. 

För att använda webblanketten behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Skicka dokument via webblankett

Kan du inte sköta ditt ärende på nätet?

Lämna in årsredovisningen jämte bilagor som kopior till det serviceställe som ligger närmast den minderårigas hemort.  Observera att vi inte längre tar emot mappar.


Skickade du redan årsredovisningen men glömde något från den?

Du kan komplettera den själv med hjälp av nätblanketten.

Skicka kompletteringen


Observera att du som förälder till en minderårig inte har rätt till arvode. Presentera en kalkyl över eventuella kostnadsersättningar i årsredovisningen. Kostnaderna ska vara nödvändiga och grunda sig på skötseln av uppgiften som intressebevakare.


Behöver du hjälp?

Läs vanliga frågor som gäller intressebevakning för minderåriga.

Telefontjänst:  0295 536 305.

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.