Förhindra flyttanmälan 

Förhindrandet av flyttanmälan är avsett för personer med vars uppgifter en felaktig flyttanmälan gjorts eller för personer som är rädda för att man med deras uppgifter gör en felaktig flyttanmälan. I dessa fall har personen i allmänhet förlorat sina personhandlingar eller så har de blivit stulna. Ofta har det redan gjorts en polisanmälan om saken.  

Du kan förhindra flyttanmälan hos oss och vi antecknar den i befolkningsdatasystemet.  

Vad påverkar tjänsten Förhindra flyttanmälan?  

Vi kan inte handlägga din flyttanmälan förrän du återkallar flyttspärren.  

Vem kan begära tjänsten Förhindra flyttanmälan?  

Begäran om förhindrande av flyttanmälan kan göras av: 

 • en person som fyllt 18 år och som har rättshandlingsförmåga, för sig själv   

 • en intressebevakare för sin huvudman 

 • en ensam vårdnadshavare för sitt barn 

 • vårdnadshavarna tillsammans för ett barn i gemensam vårdnad 

 • en minderårig som fyllt 15–17 år för sig själv.  

Om barnet är 15–17 år ska till vårdnadshavarnas begäran bifogas ett av barnet undertecknat samtycke. 

Hur tar jag tjänsten Förhindra flyttanmälan i bruk?

Snabbast och enklast tar du blockeringen i bruk elektroniskt i webbtjänsten Suomi.fi på sidan Personuppgifter. Suomi.fi-webbtjänsten kräver stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat.

Kan du inte hantera ditt ärende på nätet?

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15
 

Hur tar jag tjänsten Förhindra flyttanmälan i bruk för ett minderårigt barn? 

Om du som vårdnadshavare begär om förhindrande av flyttanmälan för en minderårig ska du göra en skriftlig begäran om detta i samband med ett personligt besök. Till begäran ska fogas den andra vårdnadshavarens och en 15–17-årig minderårigs samtycke till att en flyttningsanmälan förhindras. 

Gör så här för att ta i bruk tjänsten Förhindra flyttanmälan elektroniskt i Suomi.fi-webbtjänsten:

Ta tjänsten Förhindra flyttanmälan i bruk 

 1. Gå till adressen https://www.suomi.fi/mina-uppgifter/personuppgifter och logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.  

 1. Välj fliken Förhindra flyttanmälan och kryssa för rutan Blockering av flyttanmälan. 

 1. Klicka på rutan Bekräfta ändring. 

Avaktivera tjänsten Förhindra flyttanmälan 

 1. Gå till adressen https://www.suomi.fi/mina-uppgifter/personuppgifter och logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.  

 1. Välj fliken Förhindra flyttanmälan och avlägsna krysset i rutan Blockering av flyttanmälan. 

 1. Klicka på rutan Bekräfta ändring. 

Kom ihåg att göra anmälan om flyttskydd också till Posti på adressen posti.fi. På så sätt säkerställer du att dina uppgifter inte heller kan användas för att göra en flyttanmälan via Posti. 

Hur gör jag en flyttanmälan om jag har tjänsten Förhindra flyttanmälan i bruk? 

Elektroniskt eller med blankett 

1. Återkalla flyttspärren i Suomi.fi-webbtjänsten

2. Gör flyttanmälan elektroniskt eller med en blankett. Läs mer om att göra flyttanmälan på vår webbplats. 

3. Vänta tills din flyttanmälan har behandlats. Under fliken Adressuppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten ser du när din nya adress har registrerats. Därefter kan du på nytt börja använda tjänsten Förhindra flyttanmälan. 

Kan du inte hantera ditt ärende på nätet?

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15

Vanliga frågor