Flyttspärr

Flyttspärren är avsedd för personer med vars uppgifter det gjorts en felaktig flyttanmälan eller som är rädda för att man med deras uppgifter gör en felaktig flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I dessa fall har personen vanligtvis förlorat sina personhandlingar eller de har stulits, och ofta har det redan gjorts en polisanmälan om saken.
En flyttspärr ska alltid göras till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata registrerar spärren i befolkningsdatasystemet.

Vad påverkas av flyttspärren?

Om du har en flyttspärr och flyttar, överförs din flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för behandling, men registreras inte i dina uppgifter.

Om en flyttspärr är i kraft, förutsätter behandlingen av flyttanmälan och registreringen av uppgifterna alltid att du sköter ärendet personligen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller att du identifierar dig och avlägsnar flyttspärren via webbplatsen suomi.fi.

Den borttagna flyttspärren kan sättas i kraft på nytt när flyttanmälan har behandlats och den nya adressen har registrerats i befolkningsdatasystemet.

 

Vem kan man ansöka om flyttspärr för?

Flyttspärren kan antecknas för följande personer:

 • en 18 år fylld person som har rättshandlingsförmåga (en myndig person), på personens egen begäran
 • ett barn vars myndiga vårdnadshavare du är
  • om du är ensamförsörjare till ett barn kan du själv göra en spärrbegäran

  • om barnet är i gemensam vårdnad av sina föräldrar eller annars har flera vårdnadshavare, ska vårdnadshavarna tillsammans begära en flyttspärr för barnet. Då ska en fullmakt som undertecknats av den andra vårdnadshavaren bifogas ansökan.

  • om barnet är 15–17 år ska ett av barnet undertecknat samtycke samt ett eventuellt av den andra vårdnadshavaren undertecknat samtycke bifogas till ansökan.

 • ett barn i åldern 15–17 år på barnets egen begäran
  • vid behov kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära vårdnadshavarnas utlåtande i ärendet
 • huvudmannen till en intressebevakare på intressebevakarens begäran.

Hur gör jag en flyttanmälan om jag har en flyttspärr?

Om en flyttspärr har registrerats för dig kan du göra flyttanmälan endast genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe. I samband med besöket ska du styrka din identitet.

Om du vill göra flyttanmälan elektroniskt eller med en blankett måste du först återkalla flyttspärren.

Observera att du inte kan göra flyttanmälan via Suomi.fi-meddelanden.

Hur gör jag en flyttspärr?

 1. Snabbast och enklast gör du en flyttspärr till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden. Användningen av Suomi.fi-meddelanden kräver stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat.

  Du kan också göra spärren genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Detta kan skötas på vilket serviceställe som helst.

 2. Kom också ihåg att göra flyttspärren till Posti. Läs anvisningarna för hur man gör spärren till Posti. Efter flyttspärren kan inga adressändringar eller avbrott i utdelningen registreras för den skyddade postmottagaren så länge skyddet är aktiverat.

Flyttspärr elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden – gör så här:

Om du vill göra en flyttspärr via Suomi.fi-meddelanden ska du ha tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden. När du börjar använda tjänsten får du meddelanden från flera olika myndigheter (t.ex. beslut och delgivningar) i elektroniskt format i Suomi.fi-webbtjänstens ruta Meddelanden i stället för papperspost. Efter ibruktagandet skickar de myndigheter som använder Suomi.fi-meddelanden dig myndighetspost elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden. Till exempel Skatteförvaltningen, HUS och Polisen använder Suomi.fi-meddelanden.  Användningen av Suomi.fi-meddelanden förutsätter stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat.

Du kan också använda Suomi.fi-meddelanden med Suomi.fi-mobilappen.

Gör så här:

 1. Gå till adressen https://suomi.fi/meddelanden och logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat

  Gå till Suomi.fi-meddelanden
   

 2. Om du inte tidigare har använt Suomi.fi-meddelanden ska du ange den e-postadress du vill använda i tjänsten. Till den adress du anger får du meddelanden om nya inkomna meddelanden. Välj också det språk på vilket du vill få en notifikation om nya meddelanden. Klicka därefter på "Fortsätt”

 3. Ett bekräftelsemeddelande har skickats till den e-postadress du angett. Klicka på länken för bekräftelse i meddelandet så aktiveras Suomi.fi-meddelanden för dig och du kan börja använda tjänsten Meddelanden

 4. Gå till punkten "Skriv meddelande" i Suomi.fi-meddelanden för att göra flyttspärren.

 5. Välj "Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata” som mottagare av meddelandet. I fältet ”Mottagarens tjänst eller ärende” väljer du ”Flyttspärr”.

 6. Skriv rubriken för ditt meddelande i fältet ”Ämne”, till exempel ”Begäran om flyttspärr”.

 7. Skriv det egentliga meddelandet i fältet ”Ditt meddelande”.
  Personbeteckningen eller adressen behöver inte läggas till i begäran, eftersom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ser dessa uppgifter i befolkningsdatasystemet.

 8. Bifoga vid behov undertecknade samtycken i form av skannade filer.

 9. Skicka meddelandet

 10. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelar dig via tjänsten Meddelanden när spärren trätt i kraft. Vid behov ber vi dig om mer information via tjänsten.

Hur tar jag bort flyttspärren?

Du kan ta bort flyttspärren via Suomi.fi-meddelanden eller genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Detta kan skötas på vilket serviceställe som helst.

Användningen av Suomi.fi-meddelanden kräver stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat.

Ta bort flyttspärr via Suomi.fi-meddelanden – Gör så här:

 1. Gå till adressen https://suomi.fi/meddelanden och logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.

 2. Om du inte tidigare har använt Suomi.fi-meddelanden, ange den e-postadress till vilken du vill få notifikationer om nya meddelanden och välj språk. Klicka därefter på "Ta i bruk tjänsten”

 3. Gå till punkten "Skriv meddelande" i Suomi.fi-meddelanden för att ta bort flyttspärren.

 4. Välj "Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata” som mottagare av meddelandet. I fältet ”Mottagarens tjänst eller ärende” väljer du ”Flyttspärr”.

 5. Skriv meddelandets rubrik i fältet "Ämne", t.ex. "Borttagning av flyttspärr”

 6. Skriv det egentliga meddelandet i fältet ”Ditt meddelande”.
  Personbeteckningen eller adressen behöver inte läggas till i begäran, eftersom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ser dessa uppgifter i befolkningsdatasystemet.

 7. Bifoga vid behov undertecknade samtycken i form av skannade filer. 

 8. Skicka meddelandet

 9. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelar dig via tjänsten Meddelanden när spärren har tagits bort. Vid behov ber vi dig om mer information via tjänsten.

 10. Observera att du inte kan göra flyttanmälan via Suomi.fi-meddelanden.