Inlämnande av utländska dokument till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 

Lämna in dokumenten så här:

 

A) Via en finsk beskickning 

Om du är finsk medborgare och bor utomlands ska du skicka nödvändiga dokument till MDB via Finlands beskickning i utlandet personligen eller per post.

Finlands beskickning skickar dina dokument skannade till MDB och returnerar originaldokumenten till dig. Beskickningen tar ut en avgift för tjänsten enligt sin prislista. Eftersom originaldokument kan vara unika bör de i första hand skickas via Finlands beskickning.

Genom att skicka dokumenten via beskickningen får du följande fördelar:

 • Du kan vara säker på att dina dokument ankommer MDB och inte försvinner på vägen
 • Beskickningen skickar snabbt dina dokument elektroniskt till MDB, så att ditt ärende anhängiggöras direkt
 • Du får behålla originaldokumenten.

 

B) Per post

Om du skickar dokument till MDB per post ska du skicka dem som bestyrkta kopior enligt anvisningarna nedan (enligt handlingens ursprungsland). Bestyrkta kopior returneras inte. De förstörs sex månader efter att de ankommit myndigheten.

Om du skickar originaldokument till MDB returneras de till dig som vanlig post (inte som rekommenderat brev) på ditt ansvar. Vanliga originalregisterutdrag från Norden (Sverige, Norge, Danmark, Island) returneras inte. De förstörs sex månader efter att de ankommit myndigheten.

Om du skickar dokument från ett land utanför EU ska du skicka dem som vanlig brevpost. Det är det säkraste sättet att slippa förtullning. 

Om du skickar dokument med spårningsinformation ska du lägga till information om innehållet i fältet Försändelsens innehåll. 

Posten instruerar att nedanstående uppgifter bör lyftas fram: 

 • ingen kommersiell försändelse 
 • innehåller dokument 
 • inget monetärt värde/avgiftsfritt. 

OBS! Skicka inte pengar eller pass i ett kuvert till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Skicka dokumenten till adressen: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND.

Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till adressen Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn, FINLAND.

 

C) Genom att ta med till vårt serviceställe

 

OBS. Per e-post kan du endast lämna in elektroniska handlingar som kan verifieras (den utländska myndigheten har ursprungligen utfärdat handlingen i elektroniskt format). Även en elektronisk handling ska vid behov legaliseras. Med elektronisk handling avses inte en skannad handling. 

 

Handläggningstider

Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. I annat fall kontaktar vid dig först när registreringen är klar. Om du uppgett din e-postadress skickar vi ett meddelande till dig om registrering i befolkningsdatasystemet som krypterat e-postmeddelande. Om du inte uppgett din e-postadress skickar vi ett meddelande till dig om registrering i befolkningsdatasystemet som brev via posten.

Ta det alltså lugnt och vänta. 

Anvisning på franska för inlämnande av utländska dokument till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anvisning för inlämnande av utländska dokument på franska: dvv.fi/remettre-des-documents-etrangers-a-l-agence-du-numerique-et-du-registre-de-la-population 

Dokument 

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänst: 0295 536 300.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands