Inlämnande av utländska dokument till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anvisningen träder ikraft 1.9.2021.

Personlig inlämning av dokument

Personlig inlämning av dokument till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB)

Om du vill lämna in dina dokument till MDB personligen ska du boka tid hos önskat serviceställe på adressen dvv.fi/tidsbestallning. Välj tjänsten ”Internationella registreringar”. 

Vid besöket ska du uppvisa originaldokumenten, av vilka kopior tas. Originalen returneras till dig direkt. 

Skicka dokument via Finlands beskickning

Om du är finsk medborgare och bor utomlands ska du skicka nödvändiga dokument till MDB via Finlands beskickning i utlandet personligen eller per post.

Finlands beskickning skickar dina dokument skannade till MDB och returnerar originaldokumenten till dig. Beskickningen tar ut en avgift för tjänsten enligt sin prislista. Eftersom originaldokument kan vara unika bör de i första hand skickas via Finlands beskickning.

Genom att skicka dokumenten via beskickningen får du följande fördelar:

 • Du kan vara säker på att dina dokument ankommer MDB och inte försvinner på vägen
 • Beskickningen skickar snabbt dina dokument elektroniskt till MDB, så att ditt ärende anhängiggöras direkt
 • Du får behålla originaldokumenten.

Skicka dokument per post

Om du skickar dokument till MDB per post ska du skicka dem som bestyrkta kopior enligt anvisningarna nedan (enligt handlingens ursprungsland). Bestyrkta kopior returneras inte. De förstörs sex månader efter att de ankommit myndigheten.

Om du skickar originaldokument till MDB returneras de till dig som vanlig post (inte som rekommenderat brev) på ditt ansvar. Vanliga originalregisterutdrag från Norden (Sverige, Norge, Danmark, Island) returneras inte. De förstörs sex månader efter att de ankommit myndigheten.

Om du skickar dokument från ett land utanför EU ska du skicka dem som vanlig brevpost. Det är det säkraste sättet att slippa förtullning. 

Om du skickar dokument med spårningsinformation ska du lägga till information om innehållet i fältet Försändelsens innehåll. 

Posten instruerar att nedanstående uppgifter bör lyftas fram: 

 • ingen kommersiell försändelse 
 • innehåller dokument 
 • inget monetärt värde/avgiftsfritt. 

OBS! Skicka inte pengar eller pass i ett kuvert till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Skicka dokumenten till adressen: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND.

Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till adressen Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn, FINLAND.

För handläggningstider, se: dvv.fi/sv/handlaggningstiderna-vid-kundtjansten-for-privatpersoner

Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. I annat fall kontaktar vid dig först när registreringen är klar. Om du uppgett din e-postadress skickar vi ett meddelande till dig om registrering i befolkningsdatasystemet som krypterat e-postmeddelande. Om du inte uppgett din e-postadress skickar vi ett meddelande till dig om registrering i befolkningsdatasystemet som brev via posten.

Ta det alltså lugnt och vänta. 

Anvisning på franska för inlämnande av utländska dokument till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anvisning för inlämnande av utländska dokument på franska: dvv.fi/remettre-des-documents-etrangers-a-l-agence-du-numerique-et-du-registre-de-la-population 

Dokument 

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 300.

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands