Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Rovaniemi

Besöksadress

Hallituskatu 5 C
96100 ROVANIEMI

Besöksadress från 2.6.2023 är Hallituskatu 5 C.

Postadress

PB 8183
96101 ROVANIEMI

Öppettider

Öppet tor 9–12. Fler betjäningstider med tidsbokning, https://dvv.fi/tidsbokning

Så här sköter du smidigt ärenden vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: 

Kontrollera vilka ärenden som kräver ett personligt besök på ämbetsverket och boka tid på förhand på webben.  Du kan också boka tid per telefon.

De flesta saker kräver inte ett besök på plats. Tilläggsuppgifter får du i menyn "Tjänster för personkunder" uppe på sidan när du väljer den tjänst du behöver.

Serviceställena är i regel öppna för dem som bokat tid. Var beredd på att köa om du inte har bokat en tid för ett möte. Utan tidsbokning finns det huvudsakligen tillgång till rådgivning i ärenden. Du kan lämna handlingarna i ämbetsverkets entrétjänst eller brevlåda utan att köa.