Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande (befullmäktigande med ansökan)

När ska fullmakter registreras med ansökan om fullmakt?

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande möjliggör elektroniskt fullmaktsgivande och uträttande av ärenden för någon annans räkning för aktörer som inte på egen hand kan ge fullmakt i Suomi.fi-fullmakter. 
Med fullmaktsansökan befullmäktigas bl.a. organisationer inom den offentliga förvaltningen och kommunerna, utländska företag samt personer som inte har verktyg för elektronisk identifiering. 

En fullständig lista över aktörer som ska ge fullmakt med ansökan finns i webbtjänsten Suomi.fi.

Organisationskunder: fullmakt med ansökan 

Om ett företag, en förening eller ett annat samfund inte på egen hand kan ge fullmakt i Suomi.fi-webbtjänsten, kan tjänstemannen registrera eller annullera fullmakten på basis av ansökan.

Med fullmaktsansökan kan du ge

  • fullmaktsrätt, varvid den som fått fullmakten kan administrera företagets eller samfundets egna fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter.
  • representantens fullmaktsrätt, varvid den som fått fullmakten i Suomi.fi-fullmakter kan administrera företagets eller samfundets fullmakter och ge representationsfullmakter.
  • ärendefullmakt, om det inte är möjligt att administrera fullmakter i Suomi.fi-fullmakter till exempel på grund av att bristande färdigheter eller för att representanterna saknar identifieringsverktyg.

Fullmaktsgivaren kan återkalla fullmakten på egen hand i Suomi.fi-webbtjänsten eller med en annulleringsansökan med hjälp av en tjänsteman. Fullmaktstagaren kan på egen hand annullera en fullmakt i Suomi.fi-webbtjänsten. Genom att besöka servicestället kan man också godkänna begäran om fullmakt.

Personkunder: assisterat befullmäktigande

Om du inte på egen hand kan ge befullmäktigande i Suomi.fi-webbtjänsten till exempel på grund av brist på kompetens eller identifieringsverktyg, kan du ge befullmäktigande med assistans. Det enklaste sättet att ge fullmakter är att godkänna en begäran om fullmakt som den valda fullmaktstagaren har gjort i Suomi.fi-webbtjänsten. Du kan godkänna begäran om fullmakt genom att besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe.

Om du inte har möjlighet att besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe för att godkänna begäran om fullmakt kan du göra fullmaktsansökan själv eller tillsammans med din assistent på sidan Fullmakt med ansökan. Din assistent kan vara den blivande fullmäktigen eller någon annan. Med fullmaktsansökan kan du ge en ärendefullmakt med vilken den valda personen eller organisationen kan uträtta ärenden för dig i tjänster som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter. Med annulleringsansökan kan du återkalla din fullmakt.

Gör så här 

1.  Innan du gör ansökan ska du bekanta dig med vilka ärenden som kan omfattas av en fullmakt.  

Bekanta dig med fullmaktsärenden för personkunder

Bekanta dig med fullmaktsärenden för organisationskunder 

2.    Ansökningsanvisningarna ger råd om vilka uppgifter och handlingar du behöver för att göra din ansökan och hur du kan lämna in ansökan för behandling. Anvisningarna ändras utifrån dina val. 

Anvisningar för din ansökan

Fyll i fullmaktsansökan i Suomi.fi.

Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande

3. Skicka en undertecknad utskrift av fullmaktsansökan och de bilagor som behövs för behandling.  
Ansökan kan behandlas först när du har lämnat alla nödvändiga uppgifter och lämnat in de handlingar som behövs som bilaga till ansökan.  

I fortsättningen kan en person som fått fullmaktsträtt självständigt administrera organisationens ärendefullmakter i Suomi.fi-fullmakter

Det lönar sig för företag eller samfund att först ansöka om fullmaktsrätt för sina arbetstagare. När fullmaktsrättigheterna för önskade fullmaktsärenden har registrerats kan dessa personer som fått fullmaktsrätt på egen hand ge andra personer fullmakt för dessa fullmaktsärenden i Suomi.fi-fullmakter.

När fullmaktsrätt har registrerats kan företaget eller samfundet alltså administrera de ärendefullmakter som gäller dessa fullmaktsärenden självständigt, utan behov av att använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. 
 


Nya fullmaktsärenden kräver alltid en ny ansökan

Om du ansöker om mer omfattande befogenheter än den ursprungliga ansökan om fullmakt ska du få ett bevisligt godkännande av fullmaktsgivaren. Om fullmaktsärenden har saknats i din fullmaktsansökan behöver du alltså en ny fullmaktsansökan som undertecknas av fullmaktsgivaren.

Se även


Vi har sammanställt egna anvisningar för olika organisationstyper och offentliga samfund: 

Kundtjänst för organisationer 

Telefontjänst

0295 53 5115 vardagar kl. 10.00–15.00

E-post

E-post: [email protected]

Postadress:

Ansökningar för registrering av Suomi.fi-fullmakter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors