Intressebevakningen upphör 

I listan nedan finns olika situationer då intressebevakningen upphör. Du kan läsa närmare anvisningar om hur du ska gå till väga i sådana situationer.

Om du är huvudman och vill att din intressebevakning ska upphöra ska du först diskutera saken med din intressebevakare. Ni kan tillsammans ansöka om att intressebevakningen ska upphöra hos oss, om även din intressebevakare anser att du inte längre behöver intressebevakning. 

Om du inte når samförstånd med din intressebevakare om att behovet av intressebevakning ska upphöra, kan vi inte bestämma att intressebevakningen upphör. Då kan du ansöka om att intressebevakningen ska upphöra hos tingsrätten.  

Situationer där intressebevakningen upphör 

Pris 

Förordnande av en intressebevakare ellet att intressebevakningen ska upphöra kostar 123 €/beslut.

Ingen avgift tas ut om sökandens nettoinkomster (inklusive olika sociala förmåner) understiger 8 147 euro per år. 

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 629 617