Medborgarcertifikat

Med identitetskortet kan du styrka din identitet i olika situationer, även för elektronisk ärendehantering. Med identitetskortet kan du också göra en elektronisk signatur. Kortets chip har ett medborgarcertifikat som möjliggör identifiering och signering.

Med medborgarcertifikatet kan du

  • logga in på ett tillförlitligt sätt i den offentliga sektorns e-tjänster, såsom MittKanta eller MinSkatt
  • göra en elektronisk signatur
  • kryptera e-post.

För att du ska kunna använda medborgarcertifikatet i ovan nämnda ärenden måste medborgarcertifikatet först aktiveras.

För att uträtta ärenden med medborgarcertifikat behöver du

  • dator
  • kortläsare
  • kortläsarprogram
  • personliga koder.

Medborgarcertifikatet kan inte användas med telefon.

Elektronisk ärendehantering med medborgarcertifikatet är säker. Ett dokument med elektronisk signatur är juridiskt lika bindande som ett som undertecknats för hand.

För vem och på vilka villkor

Ett medborgarcertifikat kan bara utfärdas för en finsk medborgare och en utländsk medborgare som har en hemkommun i Finlands såsom avses i lagen om hemkommun, vars uppgifter har införts i befolkningsdatasystemet och vars identitet har verifierats på ett tillförlitligt sätt. Vidare förutsätts att en utlänning har ett giltigt uppehållstillstånd eller uppehållskort eller att hans eller hennes uppehållsrätt har registrerats.

Gör så här

Ansök om identitetskort hos polisen. Om du är utomlands ska du ansöka om identitetskort hos Finlands beskickning utomlands. Närmare anvisningar för ansökan finns på polisens webbplats.

När du har hämtat kortet och fått aktiveringskoden per post kan du aktivera identitetskortet. Du behöver också en chipkortläsare och en dator för att aktivera det.

Om du inte har för avsikt att använda medborgarcertifikatet för elektroniska ärenden behöver certifikatet inte aktiveras.

Pris

Identitetskortet är avgiftsbelagt enligt Polisens prislista.

Centrala termer

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter

Rådgivningstjänsten för certifikat hjälper dig till exempel med att aktivera identitetskort och i de vanligaste problemsituationerna.
Kontaktuppgifter till rådgivningstjänsten för certifikat​​​​​​​

Om ditt identitetskort kommer bort eller blir stulet ska du anmäla det till spärrtjänsten och Polisen.
Spärrtjänstens kontaktinformation

Polisen ger råd i frågor som gäller ansökan om identitetskort.​​​​​​​

Identifierings- och signaturcertifikaten som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar personer uppfyller kraven enligt den allmäneuropeiska förordningen nr 910/2014 samt lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).  Målet är att säkerställa ett starkt dataskydd och verifiering av identitet i samband med elektroniska ärenden. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata  fungerar som leverantör av en identifieringstjänst på hög nivå som uppfyller kraven när centralen tillhandahåller certifikatbaserade identifieringsverktyg. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är också Finlands första och för tillfället enda tillhandahållare av signaturcertifikat på acceptabel nivå. Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar certifikatutfärdarens verksamhet.