Instruktioner för att befullmäktiga ett välfärdsområde

Instruktionerna på denna sida är avsedda för social- och hälsovårdens organisationer som vill ge fullmakt till ett offentligt social- och hälsovårdens registreringställe inom ett välfärdsområde. Anvisningen gäller även räddningsverkets organisationskort.

Registrering av social- och hälsovårdens certifikatkort med fullmakt

Andra offentliga eller privata organisationer kan göra förfrågningar till välfärdsområdena om de kan ge ett registreringsställe i välfärdsområdet fullmakt att sköta registreringsuppgifterna i anslutning till den egna organisationens certifikatkort. Välfärdsområdena och andra organisationer som finns på den offentliga listan över registreringsställen ska inom sitt område erbjuda registreringstjänster även till andra organisationer inom social- och hälsovården från minst ett av sina registreringsställen.  Serviceavgifter kan tas ut för de registreringstjänster som erbjuds.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rekommenderar att fullmaktskunder betjänas vid den offentliga social- och hälsovårdens serviceställen i så stor utsträckning som möjligt, eftersom små organisationer i allmänhet inte själva kan grunda registreringsställen. I allmänhet behöver organisationerna enskilda exemplar av personal- eller aktörskort för social- och hälsovården. Alla registreringsställen inom den offentliga social- och hälsovården är skyldiga att betjäna alla som ansöker om yrkeskort oberoende av sökandens organisation.

​​​​​​​Registrering av organisationskort med fullmakt

Kommunerna, räddningsverken och statsförvaltningens organisationer kan också befullmäktiga ett registreringsställe för social- och hälsovården inom sitt välfärdsområde att registrera organisationskorten, om välfärdsområdet utöver avtalet om certifikatkort för social- och hälsovården har upprättat ett avtal om beställning av organisationskort.

De organisationer som är intresserade av fullmakten bör göra förfrågningar om fullmakten endera direkt till välfärdsområdet, dess registreringsställen eller andra registreringsställen som finns på den offentliga listan över registreringsställen. Välfärdsområdet kan besluta om det erbjuder andra organisationer fullmaktstjänster för att skaffa organisationskort. Serviceavgifter kan tas ut för de registreringstjänster som erbjuds.

Det är möjligt att registrera organisationskort vid offentliga registreringsställen om välfärdsområdet har upprättat ett avtal om certifikatkort med MDB med statsförvaltningens avtalspaket:

  • Största delen av välfärdsområdena har upprättat ett avtal om statsförvaltningens certifikatkort för att registrera räddningsverkets organisationskort
  • Under statsförvaltningens avtal om certifikatkort finns en lista över de verksamhetsställen under vilka räddningsverkens kort kan beställas. Man kan också beställa andra organisationskort från samma ställen.
  • Om välfärdsområdet vill utöka sitt statsförvaltningsavtal med nya registreringsställen är det möjligt. Då måste också registrerare av nya registreringsställen som beställer organisationskort utbilda sig genom att gå webbutbildningen Registrerarutbildning för registrerare av organisationskort.
Sysselsättningstjänsterna överförs från AN-byråerna till kommunerna 1.1.2025. AN-byråerna använder för närvarande organisationskort som stängs i och med ändringen. Behovet av att använda organisationskort överförs till kommunerna.

Instruktioner​​​​​​​för registrerare​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​22.4.2024: Aktuellt för välfärdsområdenas hälso- och sjukvårdsregistrerare (pdf)

14.12.2023: Aktuellt för räddningsvärkets registrerare inom välfärdsområdena (pdf)

​​​​​

 

Finlands invånarantal 5 629 334