Välfärdsområdenas certifikatkort

Välfärdsområdena påbörjade sin verksamhet 1.1.2023. Vi har fått information att organiseringen av välfärdsområdena har gått långsammare än förväntat. På grund av detta förlängas tidsfristen för spärrning av personal- och aktörskort för social- och hälsovården, som har uppgifter om de tidigare organisationerna. Instruktioner gäller även räddningstjänstens organisationskort. Den nya deadlinen för spärrning av dessa kort är 31.5.2023.

Den nya deadlinen kommer med nya instruktioner för hur begäran om spärrning ska
skickas. Registrerare ska skicka begäran om spärrning mellan 14.2.-31.5.2023. Skicka
inte begäran om spärrning för alla kort samtidigt, utan fördela begäran så jämnt som
möjligt. Vi ber att välfärdsområdena börjar skicka begäran om spärrning genast. Ytterligare instruktioner från informationsbladet nedan.

Aktuellt för välfärdsområdena

Aktuellt för registrerare​​​​​​​

​​​​​