Instruktioner för att befullmäktiga ett välfärdsområde

Instruktionerna på denna sida är avsedda för social- och hälsovårdens organisationer som vill ge fullmakt till ett offentligt social- och hälsovårdens registreringställe inom ett välfärdsområde. Anvisningen gäller även räddningsverkets organisationskort.

Instruktioner​​​​​​​för registrerare​​​​​​​

​​​​​