Kontrollera dina personuppgifter

Du kan kontrollera dina egna uppgifter i befolkningsdatasystemet på sidan Personuppgifter i webbtjänsten Suomi.fi. I tjänsten hittar du dina nu gällande personuppggifter, samt eventuella fastighets- och byggnadsinnehav och tidigare namn. Du kan också kontrollera dina tidigare adressuppgifter i befolkningsdatasystemet.

Du kan själv anmäla ditt tilltalsnamn, yrke, modersmål och kontaktspråk och din e-postadress. Du kan lägga till eller ta bort förbud mot utlämnande av uppgifter och utträda ur ett religionssamfund.

Kontrollera dina personuppgifter

Du kan också kontrollera dina uppgifter genom att personligen besöka vårt serviceställe eller genom att be om kontroll skriftligt med en blankett.

Om du upptäcker sådana fel i dina uppgifter som du inte kan anmäla på sidan Personuppgifter, vänligen kontakta oss per telefon 0295 537 340 eller besök av våra serviceställen.

Uppgiften om byggnadens ägare i befolkningsdatasystemet är inte offentligt tillförlitlig uppgift och ett fel i den kan anmälas till byggnadstillsynen i den kommun där byggnaden är belägen.

I regel rättar eller ändrar vi inte adressuppgifter som är över fyra år gamla, eller kompletterar de uppgifter om familjeförhållanden som lämnades utanför registret då befolkningsdatasystemet grundades i början av 1970-talet.

Kontrollrätten baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning. Enligt den har du som registrerad rätt att veta vilka uppgifter om dig som finns i ett personregister.