Kontrollera dina personuppgifter

Du kan kontrollera dina egna uppgifter i befolkningsdatasystemet på sidan Personuppgifter i webbtjänsten Suomi.fi. För att använda tjänsten krävs stark autentisering.

I tjänsten hittar du

  • dina gällande personuppgifter
  • ditt fastighets- och byggnadsägande
  • dina tidigare namn
  • dina tidigare adresser.

När du identifierar dig, kan du

  • kontrollera dina uppgifter som har sparats i befolkningsdatasystemet
  • anmäla ditt tilltalsnamn, ditt yrke, ditt modersmål, ditt kontaktspråk och din e-postadress
  • lägga till eller ta bort förbud mot utlämnande av uppgifter
  • kontrollera behandlingssituationen för din flyttanmälan och blockera din flyttanmälan
  • avlägsna din spärrmarkering
  • utträda ur ett religionssamfund.

Om du upptäcker felaktigheter eller brister i dina uppgifter finns det anvisningar i tjänsten för att korrigera dem.

Kontrollera dina personuppgifter

När det elektroniska befolkningsdatasystemet grundades på 1970-talet antecknades inte alla uppgifter om familjeförhållanden i systemet. Till exempel för ett myndigt barn antecknades inte alltid uppgifter om barnets föräldrar. Uppgifter som lämnats bort från det elektroniska systemet finns dock i olika myndigheters arkiv i pappersformat.

Vilka uppgifter granskar eller korrigerar du?

Vanliga frågor

Finlands invånarantal 5 627 124