Kontrollera dina uppgifter

Via Kontroll av egna uppgifter -service kan du kontrollera vilka uppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet. Via denna service hittar du dina personuppgifter (gällande och historia), adressuppgifter (gällande och historia) och fastighets- och byggnadsinnehav.

Du kan själv meddela ditt tilltalsnamn, ditt yrke, ditt modersmål, ditt kontaktspråk och din e-postadress. Du kan lägga till eller ta bort förbud mot utlämnande av uppgifter och utträda ur ett religionssamfund.

Kontroll av egna uppgifter -service

Du kan också kontrollera dina uppgifter genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen eller genom att be om kontrollen skriftligt med en blankett.

Du kan själv anmäla ditt tilltalsnamn, ditt yrke, ditt modersmål, ditt kontaktspråk och din e-postadress. Du kan lägga till eller ta bort förbud mot utlämning av uppgifter och utträda ur ett religionssamfund. Om du upptäcker andra fel i uppgifterna om dig, vänligen kontakta oss per telefon 0295 536 230 eller besöka en av våra serviceställen.

I regel rättas eller ändras inte fyra år gamla adressuppgifter, och de uppgifter om familjeförhållande som inte togs med i registret då befolkningsdatasystemet grundades i början av 1970-talet kompletteras inte.

Kontrollrätten baserar sig på EU:s förordning om allmänt dataskydd, enligt vilken en registrerad har rätt att veta vilka uppgifter som har registrerats i personregistret som berör honom/henne.