Webbtjänsten

Organisationerna kan göra sina egna register synliga för slutanvändarna i Suomi.fi-webbtjänsten. Slutanvändaren kan se en sammanställning av sina uppgifter i flera register genom att logga in i Suomi.fi.

Kundorganisationen kan visa kunduppgifterna i sina register för slutanvändarna genom att ansluta sina basregister eller kunddatasystem till en del av Suomi.fi-informationsleden.

De uppgifter som visas i Suomi.fi-tjänsten är en sammanställning av de centrala uppgifter som kundorganisationerna valt ut från sina register. Uppgifterna sparas inte och visas inte för andra än den behöriga slutanvändaren.

För att göra registren synliga i Suomi.fi-webbtjänsten måste kundorganisationen ansluta sina basregister eller sitt kunddatasystem till Informationsleden. Det kan behövas ändringar i dessa gränssnitt för att säkerställa kompatibiliteten. Kundorganisationen måste även ha en anslutningsserver som den använder för att koppla upp sig mot Informationsleden.

Gör så här

 Börja drifttagningen genom att bekanta dig med tjänstens material och inleda planeringen av drifttagningen med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Bekanta dig med tjänsten och ta den i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen.

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

Pris

Det kostar inget för kundorganisationen att ansluta sig till och använda Webbtjänsten och Informationsleden. Kundorganisationen ansvarar dock själv för kostnaderna för drifttagningen och kostnaderna för sina egna system och anslutningsservrar under driften.

Länkar till lagar som berör ärendet

Bestämmelser om organisationernas rätt att importera sina register till Suomi.fi-webbtjänsten via Informationsleden finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

Se även

Registren som organisationerna importerat visas i avsnittet Register i Suomi.fi-webbtjänsten. Bekanta dig med avsnittet här: Avsnittet Register i Suomi.fi.

 

Finlands invånarantal 5 626 442