Certifikat och kort

Vi producerar certifikat för medborgare, organisationer samt för social- och hälsovårdssektorn. Det mest kända certifikatet som vi producerar är medborgarcertifikatet som finns på det identitetskort som beviljas av polisen.

Våra andra certifikatprodukter är certifikatkorten som används av organisationer, server- och e-postcertifikat samt social- och hälsovårdens certifikatkort och servercertifikat. Vi beviljar även biometriska signaturcertifikat för resehandlingar (t.ex. pass).

I början av sin verksamhet beviljar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ännu under Befolkningsregistercentralens namn. I framtiden beviljas certifikaten under Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas namn.

 

Finlands invånarantal 5 629 543