Yrkeskort för social- och hälsovården

Yrkeskortet för social- och hälsovården är avsett för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, till exempel för läkare, farmaceuter, sjukskötare och socionomer.

Yrkeskortet används för att pålitligt identifiera sig i hälso- och sjukvårdens datasystem och elektroniskt underteckna patientjournaler och recept.

Den som ansöker om yrkeskort måste ha en gällande yrkesrättighet i Terhikki eller Suosikki-registret. Om sökanden inte har en gällande yrkesrättighet som antecknats i Terhikki eller Suosikki, kan yrkeskortet inte beställas.

Yrkeskortet för social- och hälsovården är personligt och bundet till innehavarens rätt att utöva yrket. En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan med ett yrkeskort arbeta vid alla organisationer inom hälso- och sjukvården i hela landet.

Yrkeskortet gäller i fem år, om det inte finns någon faktor i anslutning till rätten att utöva yrket som begränsar giltighetstiden.

På framsidan av yrkeskortet står kortets giltighetstid, kortinnehavarens registreringsnummer, efternamn och förnamn samt yrkesrättighetsbeteckning. Kortinnehavarens fotografi trycks på kortets framsida om kortet beställs med fotografi. I uppgifterna på kortets baksida nämns bland annat kortets serienummer.
 

Ska du förnya ditt yrkeskort?

Om det finns mindre än tre månader kvar av giltighetstiden för ditt nuvarande yrkeskort kan du förnya kortet via tjänsten WebVartti. När du beställer ditt nya kort via WebVartti kan det beställas antingen med eller utan fotografi enligt ditt tidigare yrkeskort. Bilden på kortet kan inte bytas i WebVartti. Om ditt nuvarande kort saknar fotografi, men du vill ha ett fotografi på ditt nya kort, beställ ett nytt från registreringsstället. Du kan förnya ditt yrkeskort för social- och hälsovården i WebVartti endast när det återstår mindre än tre månader av giltighetstiden för ditt nuvarande kort eller om ditt namn har ändrats.

I slutet av sidan finns anvisningar för hur du använder tjänsten WebVartti under rubriken "Anvisningar och bruksvillkor".

Gör så här
 

Hur beställer jag mitt första yrkeskort?

Om du beställer ditt första yrkeskort eller om ditt tidigare yrkeskort inte är giltigt ska du beställa kortet vid den offentliga hälso- och sjukvårdens registreringsställe. Om du arbetar på ett apotek ska du i första hand beställa ditt första yrkeskort från apotekets eget registreringsställe.

1. Boka tid till registreringsstället. Kontakta det registreringsställe du valt antingen direkt eller boka tid via tidsbokningstjänsten. Tidsbokningstjänsten används endast vid vissa registreringsställen.

 

Offentliga registreringsställen per sjukvårdsdistrikt

 

Tidsbokningstjänst för registreringsställen

 

2. Ta med dig en giltig identifieringshandling till registreringsstället:

  • identitetskort eller pass
  • pass eller identitetskort som utfärdats i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino
  • pass som beviljats av en myndighet i en annan stat

Om du inte har något av de ovan nämnda handlingarna kan polisen på begäran identifiera din identitet och skapa en separat identifieringshandling. Polisen skickar identifieringshandlingen till registreringsstället.
 

3. Du får yrkeskortet per post cirka två veckor efter beställningen. Efter att kortet har anlänt får du dessutom i ett separat brev en aktiveringskod som du behöver för att aktivera kortet.
 

Hur tar jag i bruk yrkeskortet?

För att kortet ska kunna användas för identifiering eller till exempel för att underteckna recept måste kortet först aktiveras. För aktiveringen behöver du en aktiveringskod som skickas i ett separat brev. Vid aktiveringen skapar du två valfria PIN-koder för kortet.

Anvisning för aktivering av yrkeskort
 

Jag har glömt PIN-koden. Hur byter jag kortets koder?

Du kan skapa nya koder om du har glömt bort ena eller båda av dina personliga PIN-koder. För att skapa en ny PIN-kod behöver du en aktiveringskod, ett kortläsarprogram och en kortläsare.

Byte av PIN-koden och frisläppning av en bortglömd kod
 

Hur snabbt får jag kortet?

Kortens och brevet med aktiveringskodens leveranstid är cirka två veckor. Aktiveringskoden skickas cirka 4 vardagar från att kortet skickats.

Rådgivningstjänst för certifikat

tfn 0600 9 6160 (lna/msa)
mån–fre 8– 21 lör 9 –15
Stängd på söndagar och söckenhelger.

Tjänsten ger råd i frågor med anknytning till certifikatkort, till exempel aktivering av certifikat och användning av PIN-koder. Mer information om rådgivningstjänsten på sidan Rådgivning och stöd.

Pris

Yrkeskortet är avgiftsfritt men registreringsställena inom den offentliga hälso- och sjukvården kan ta ut en avgift för registreringstjänsten. Kontrollera den eventuella serviceavgiften hos registreringsstället. Vissa registreringsställen meddelar tjänstens pris i tidsbokningstjänsten.

 

Finlands invånarantal 5 629 334