Yrkeskort för social- och hälsovården

Yrkeskortet för social- och hälsovården är avsett för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, till exempel för läkare, farmaceuter, sjukskötare och socionomer. 

Den sökande måste ha en gällande yrkesrättighet i Terhikki eller Suosikki-registret och en finsk personbeteckning, som har registrerats i befolkningsdatasystemet. ​​​​​​​Om sökanden inte har en finsk personbeteckning i befolkningsdatasystemet och en yrkesrättighet i Terhikki- eller Suosikki-registret, kan yrkeskortet inte beställas.

Med yrkeskortet går det att pålitligt identifiera sig i hälso- och sjukvårdens datasystem och elektroniskt underteckna patientjournaler och recept.

Yrkeskortet för social- och hälsovården är personligt och bundet till innehavarens rätt att utöva yrket. En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan med ett kort arbeta vid alla organisationer inom hälso- och sjukvården i hela landet.

Yrkeskortet gäller i fem år, om det inte finns någon faktor i anslutning till rätten att utöva yrket som begränsar giltighetstiden.

På framsidan av yrkeskortet står kortets giltighetstid, kortinnehavarens registreringsnummer, efternamn och förnamn samt yrkesrättighetsbeteckning. På baksidan av kortet finns till exempel kortets serienummer. Yrkeskortet kan beställas med eller utan bild.

Om det blir ändringar i certifikatets datainnehåll eller i uppgifterna på kortet ska ett nytt kort beställas. Sådana här uppgifter som ändras kan vara till exempel efternamnet eller yrkesrättighetsuppgifterna. Ett nytt yrkeskort ska beställas även då kortet tagit skada eller kommit bort.

Om kortet försvinner eller går sönder ska certifikatet spärras genom att kontakta spärrtjänsten.

 

Gör så här

Beställning av det första yrkeskortet

Om du beställer ditt första yrkeskort eller om ditt tidigare yrkeskort inte är giltigt ska du beställa kortet vid den offentliga hälso- och sjukvårdens registreringsställe. Yrkesutbildade personer som jobbar på apotek borde primärt beställa deras första yrkeskort från egna apotek, om det finns ett registreringsställe på apoteket.

Det är bra att boka tid till registreringsstället på förhand. Till en del av registreringsställena kan du boka tid via tidsbokningstjänsten. Du kan också boka tid genom att kontakta registreringsstället. Ta med en giltig identifieringshandling till registreringsstället, dvs. ett identitetskort eller ett pass. Godtagbara identifieringshandlingar är också ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av myndighet i en medlemsstat inom EES, Schweiz eller San Marino och ett giltigt pass som utfärdats av myndighet i något annat land. Om du inte har något av de ovan nämnda handlingarna kan polisen på begäran identifiera din identitet och skapa en separat identifieringshandling som polisen skickar till registreringsstället. 

Registreringsställena använder Vartti-systemet för kortansökningarna. Systemet granskar yrkesrättigheten i Valviras Terhikki- eller Suosikki-register.

Förnyelse av yrkeskortet

Om du har ett yrkeskort för social- och hälsovården som ännu är i kraft och du behöver ett nytt kort kan du beställa ett nytt kort i WebVartti-tjänsten. I WebVartti kan du beställa ett kort med eller utan foto enligt det tidigare kortet.

Ibruktagande av kortet

För att kortet ska kunna användas för identifiering eller till exempel för att underteckna recept måste kortet först aktiveras. För aktiveringen behöver du en aktiveringskod som skickas i ett separat brev. Vid aktiveringen skapar du två valfria PIN-koder för kortet.

Rådgivningstjänst för certifikat

tfn 0600 9 6160 (lna/msa)
mån–fre 8– 21 lör 9 –15
Stängd på söndagar och söckenhelger.

Tjänsten ger råd i frågor med anknytning till certifikatkort, till exempel aktivering av certifikat och användning av PIN-koder. Mer information om rådgivningstjänsten på sidan Rådgivning och stöd.

Leveranstid och kortets pris

Kortens och brevet med aktiveringskodens leveranstid är cirka två veckor. Aktiveringskoden skickas cirka fyra vardagar från att kortet skickats.

Yrkeskortet är avgiftsfritt men registreringsställena inom den offentliga hälso- och sjukvården kan ta ut en avgift för registreringstjänsten. Kontrollera den eventuella serviceavgiften hos registreringsstället. För en del registreringsställens del visas avgiften även i tidsbokningstjänsten.

 

Finlands invånarantal 5 627 124