Certifikatdatasystem

  • Dina uppgifter kan finnas i det här registret om du har beviljats ett medborgar-, organisations-, social- och hälsovårds- eller servicecertifikat för e-tjänster. Uppgifterna i certifikatregistret ska förvaras i certifikaten giltighetstid plus fem år från tidpunkten då certifikaten upphört att gälla.