Certifikatdatasystem

  • Dina uppgifter kan finnas i det här registret om du har beviljats ett medborgar-, organisations-, social- och hälsovårds- eller servicecertifikat för e-tjänster, eller om du har ansökt om ett stämpelcertifikat eller stämpeltjänstens gränssnittscertifikat för din organisation. Uppgifterna i certifikatregistret ska förvaras i certifikaten giltighetstid plus fem år från tidpunkten då certifikaten upphört att gälla.

Finlands invånarantal 5 631 813