Ansökande om vigselrätt

Ett registrerat religionssamfund kan ansöka om vigselrätt för medlemmar i det egna samfundet.

 

Ett registrerat religionssamfund kan ansöka om vigselrätt för medlemmar i det egna samfundet.

Vigselrätt kan på ansökan av ett registrerat religionssamfund ges en myndig medlem i samfundet.

Personen ska vara förtrogen med förutsättningarna för och förrättandet av vigsel samt med vigselförrättarnas skyldigheter och ansvar.

Av personen krävs ett skriftligt samtycke till att vara vigselförrättare. Ett villkor för att vigselrätt ska ges är att personens handlingsbehörighet inte har begränsats.

Minneslista

  • Kontrollera att ansökan har undertecknats och att personen som undertecknat den har namnteckningsrätt i religionssamfundet.
  • Kontrollera att den person för vilken vigselrätt söks har registrerats som medlem i religionssamfundet i befolkningsdatasystemet.

Gör så här

  • Fyll i och skriv ut ansökan. Skicka den jämte bilagor till e-postadressen [email protected].
  • Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser [email protected].

Skicka krypterad e-post

  • Ni kan också skicka en ansökan per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PL 78, 90101 Uleåborg.

Vanliga frågor

Pris

Avgiftsbelagd 60 €

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om vigselrätt

 

Finlands invånarantal 5 631 879