BDSförfrågans ansvariga användare

En organisation som använder BDSförfrågan ska alltid ha minst en utsedd ansvarig användare. Den ansvariga användaren är bland annat skyldig att

  • följa upp hur den egna organisationens övriga personer med användarrättigheter använder BDS-uppgifterna
  • ansöka om användarrätt för nya användare
  • se till att användarrättigheterna för personer som flyttat över till andra uppgifter stängs
  • meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om det sker ändringar i organisationens uppgifter (till exempel kontaktuppgifter, kontaktpersoner eller organisationens namn).

Teams-tillfällen för ansvariga användare

Från och med hösten 2023 kommer vi att organisera Teams-tillfällen för ansvariga användare. Tidtabellen för dessa tillfällen kommer att publiceras på vår webbplats under sommaren.

Har du önskemål om vad du vill höra mera om? Fyll i enkäten:

Enkät gällande BDSförfrågans ansvariga användares Teams-tillfällen

Anvisningar för ansvariga användare


​​​​​​​- Ansvarsanvändarinstruktion (PDF)