Vanliga frågor om flyttning i Finland

Frågor som gäller flyttning i Finland har indelats i olika teman.

Flyttanmälan 

Adress och hemkommun 

Barn och familjer

Tillfällig adressändring

Andra vanliga frågor