De populäraste förnamnen hos finskspråkiga barn

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

De populäraste förnamnen hos svenskspråkiga barn

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Sammandrag av givna namn

2019

Information om namn i Avoindata.fi (på finska)

Finlands invånarantal 5 535 410