De populäraste förnamnen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar en gång i året information om de vanligaste förnamnen på barn som föds i Finland. Informationen om de populäraste förnamnen publiceras alltid i april och berör då barnen som har fötts föregående året.

De populäraste förnamnen hos finskspråkiga barn

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

De populäraste förnamnen hos svenskspråkiga barn

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

De populäraste förnamnen hos barn med andra språk

2020

Sammandrag av givna namn

2019

Information om namn i Avoindata.fi (på finska)

Pressmeddelande