De populäraste barnnamnen

Vi publicerar årligen uppgifter om de vanligaste förnamnen på barn som är födda i Finland. Vi publicerar alltid uppgifterna om fjolårets barnnamn i april.

2023
2022

De populäraste finskspråkiga barnnamnen

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

De populäraste förnamnen hos svenskspråkiga barn

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

De populäraste förnamnen hos barn med andra språk

2020

Sammandrag av givna namn

2019

Information om namn i Avoindata.fi (på finska)

Pressmeddelande
 

Finlands invånarantal 5 629 720