Suomi.fi-fullmakter

I Suomi.fi-fullmakter kan du ge en annan person eller ett företag fullmakt att hantera vissa ärenden.

Med fullmakt avses att du kan ge en av dig utvald myndig person eller ett företag rätt att uträtta ärenden för din del i de ärenden du väljer. En elektronisk fullmakt är som ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret.

Du kan också begära fullmakt att få sköta ärenden för en annan person eller hantera fullmakterna centraliserat.

Det är säkert att använda Suomi.fi-fullmakter eftersom användaren identifieras med säker autentisering.

Suomi.fi-fullmakter finns i bakgrunden av de flesta myndigheters e-tjänster. När du uträttar ärenden för någon annans del i en e-tjänst kontrollerar den om du har rätt eller fullmakt att uträtta ärendet för den andra personens del.

Befullmäktigandet kan utföras om du är myndig. En minderårig kan inte ge fullmakter på Suomi.fi, eftersom en minderårig inte är myndig och därmed inte kan befullmäktiga någon att uträtta ärenden i sitt ställe. Vårdnadshavaren agerar för en minderårigs räkning.

Gör så här

Identifiera dig i Suomi.fi-webbtjänsten med dina nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort (personkort, organisationskort, social- och hälsovårdens yrkeskort). Välj Fullmakter i Suomi.fi-webbtjänstens meny och gå vidare för att ge fullmakt.

För att du ska kunna ge fullmakt åt en annan person måste du veta personens namn och personbeteckning.

Om du vill ge fullmakt åt ett företag ska du fylla i företagets FO-nummer och hitta den i webbtjänsten.

Gå över till delet Fullmakter i Suomi.fi-webbtjänsten

Medborgarrådgivningen hjälper dig med att använda fullmakter per telefon, e-post, textmeddelande och responsblankett. I avsnittet Anvisningar och stöd i Suomi.fi-webbtjänsten hittas också anvisningar.

Du hittar alla organisationer som använder Suomi.fi-fullmakter på sidan Tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter i Suomi.fi-webbtjänsten.