Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksissa voit valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestasi valitsemissasi asioissa. Voit tehdä Suomi.fi-valtuuksilla esimerkiksi apteekkivaltuuden eli valtuuttaa toisen henkilön ostamaan sinulle määrättyjä reseptilääkkeitä apteekista.

Valtuudella tarkoitetaan, että valtuuttamallasi henkilöllä tai yrityksellä on oikeus asioida puolestasi valitsemassasi asiassa. Voit myös itse pyytää valtuutta asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta.

Sähköinen valtuus on valtakirja, joka sisältää tiedot valtuuttajasta, valtuutetusta ja valtuuden voimassaoloajasta. Suomi.fi-verkkopalvelussa sähköisen valtuuden toimivalta rajoitetaan valmiiksi määritetyllä valtuusasialla. Voit poimia puolesta asiointiin valitsemasi valtuusasiat listalta, joka näytetään Suomi.fi-verkkopalvelussa valtuuden antamisen yhteydessä. Kun vahvistat valtuuden, se tallennetaan valtuusrekisteriin. Voit hallinnoida antamiasi ja saamiasi valtuuksia keskitetysti Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Suomi.fi-valtuuksien käyttö on turvallista, koska käyttäjä tunnistetaan vahvalla tunnistautumisella.

Voit antaa valtuuden, jos olet täysi-ikäinen. Alaikäinen ei voi Suomi.fissä tehdä valtuuksia, koska alaikäinen henkilö on vajaavaltainen eikä siten voi valtuuttaa ketään toista toimimaan puolestaan. Alaikäisen puolesta toimii hänen huoltajansa.

Toimi näin

Tunnistaudu Suomi.fi-verkkopalveluun (esim. verkkopankkitunnuksillasi).  Valitse Suomi.fi-verkkopalvelun valikosta Valtuudet ja etene antamaan valtuus.

Jotta voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi, sinun täytyy tietää henkilön nimi ja henkilötunnus.

Jos haluat valtuuttaa yrityksen asioimaan puolestasi, täytä yrityksen Y-tunnus.

Siirry Suomi.fi-verkkopalvelun Valtuudet-osioon

Kansalaisneuvonta opastaa palvelun käytössä puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestillä ja palautelomakkeen välityksellä. Ohjeita saat myös Suomi.fi-verkkopalvelun Ohjeet ja tuki -osiosta.


Toimi näin, jos sinulla ei ole sähköisiä tunnistusvälineitä

Päätä ensin, kenen haluat asioivan puolestasi, missä asioissa ja kuinka kauan. Sovi sen jälkeen tämän tulevan valtuutettusi kanssa, miten haluat valtuutuksen tehdä.

Helpoin tapa on valtuuspyyntö. Henkilö, jonka haluat asioivan puolestasi, tunnistautuu Suomi.fihin ja lähettää sinulle valtuuspyynnön. Hän tarvitsee tätä varten nimesi, henkilötunnuksesi sekä listan niistä valtuusasioista, jotka hänelle haluat antaa. 

Tämän jälkeen käyt hyväksymässä valtuuspyynnön jossain Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikoista. Jos teet ajanvarauksen Suomi.fi –valtuudet organisaatioille ja kansalaisille -palveluun, vältät jonottamisen ja varmistat henkilökohtaisen palveluajan.

Jos sinun ei ole mahdollista käydä Digi. ja väestötietoviraston palvelupaikassa hyväksymässä valtuuspyyntöä, voit tehdä sähköisen valtuushakemuksen itse tai avustajasi kanssa. Avustajasi voi olla tuleva valtuutettusi tai joku toinen henkilö.

Katso ohjeet valtuushakemuksen tekoon Suomi.fi-verkkopalvelusta.

Löydät kaikki Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävät palvelut sivulta Suomi.fi-verkkopalvelun sivulta Valtuuksia hyödyntävät palvelut.