Digitalt stöd för medborgare

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata koordinerar digistödsarbetet på riksnivå.

Vårt mål är att

  • stöda regionala samordnare och följa upp hur målen förverkligas i projekt
  • erbjuda olika stödformer såsom anvisningar och utbildningar till aktörer som ordnar digitalt stöd
  • skapa ett riksomfattande nätverk för digitalt stöd   
  • stärka kännedomen om digitalt stöd och göra det lättare att hitta.

Digitalt stöd är riksomfattande

Det digitala stödet har utvecklats aktivt från och med hösten 2018 genom pilotförsök i fem regioner. Tack vare statsunderstöd har verksamheten nu utvigdats och blivit riksomfattande. Sammanlagt 14 regioner är med. 

Vad är digistöd?

Digitalt stöd är stöd i användning av elektroniska tjänster och apparater med syfte att hjälpa kunder använda sina egna apparater och diverse tjänster självständigt och säkert.

Olika former av digitalt stöd är

  • fjärrstöd: chatt-, telefon- och videostöd, kalla servicepunkter
  • närstöd: servicepunkter, kamratstöd, stöd i hemmet
  • utbildningar: nätutbildningar, medborgarinstitut, kurser.

Det digitala stödets innehåll kan variera från handledning i användning av elektroniska tjänster till att installera och ta i bruk applikationer. Det lönar sig för varje organisation att fastställa hurdant digitalt stöd den erbjuder.

Mer information

Projektchef Minna Piirainen, 0295 535 280 eller [email protected]