Hoppa till innehåll

Via digistödet kan du få råd och hjälp om användningen av datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller andra mobila enheter samt elektroniska tjänster. Stödet kan bestå av kurser i användningen av enheter eller tjänster, rådgivningstillfällen eller personlig hjälp för att studera nya digitala färdigheter. 

Olika myndigheter hjälper med användningen av myndigheternas egna webbtjänster. Många som tillhandahåller digistöd, till exempel bibliotek och föreningar, ger råd om både myndighetstjänster och andra elektroniska ärenden. För att kunna uträtta ärenden för någon annan behövs en fullmakt. 

 

Behöver du digitalt stöd i användningen av tjänsterna?

Medborgarrådgivningen hjälper dig hitta rätt myndighet och handleder dig i användningen av olika tjänster. Medborgarrådgivningen hjälper också bland annat i frågor som gäller yrkeskort för social- och hälsovården.

Du kan söka ett serviceställe som är lämpligt för dina behov och som erbjuder digitalt stöd på webbsidan Suomi.fi:

  • Tillhandahållare av digitalt stöd i Suomi.fi-tjänsten

  • Tillhandahållare av digitalt på Suomi.fi-kartan

  • Se även anvisningar och stöd för Suomi.fi-webbtjänsten

Är du själv tillhandahållare eller utvecklare av digitalt stöd?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata verkar som en riksomfattande utvecklare av digitalt stöd och stöder dem som erbjuder digitalt stöd. På det digitala stödets webbsida hittar du information om det digitala stödets behov och verksamhetsmiljö samt läro- och stödmaterial för att utveckla det digitala stödet. 

Gå till webbsidan Digitalt stöd för tillhandahållare av digitalt stöd