Digitalt stöd till medborgarna 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata koordinerar medborgarnas digitala stöd och fungerar som riksomfattande stödgivare för dem som ordnar digitalt stöd. Målet är att 

 • utveckla verksamhetssätten för digitalt stöd
 • mäta och utvärdera digitalt stöd
 • stöda regionala samordnare och följa upp hur målen förverkligas i projekt
 • erbjuda olika stödformer såsom anvisningar och utbildningar till aktörer som ordnar digitalt stöd
 • skapa ett riksomfattande nätverk för digitalt stöd
 • stärka kännedomen om digitalt stöd och göra det lättare att hitta.

Digitala färdigheter utvecklas nationellt 

Nätverket för digitalt stöd, som omfattade fem landskap, utvidgades i december 2019 till ett riksomfattande nätverk. Verksamheten omfattar 14 landskap. Digitala färdigheter är en ny medborgarfärdighet och det är hela Finlands sak att ta hand om den 

 • Finansministeriet beviljar landskapsförbunden understöd för att samordna det digitala stödet på regional nivå.
 • Arbetet samordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Landskapsförbunden samlar de aktörer som tillhandahåller digitalt stöd i regionen och sörjer för att medborgarna hittar tjänsterna.
 • Digitalt stöd tillhandahålls av kommuner, aktörer inom den offentliga förvaltningen, organisationer, olika projekt och företag. De följer de etiska principerna för digitalt stöd.

Vad är digitalt stöd? 

Digitalt stöd är stöd i användning av elektroniska tjänster och apparater med syfte att hjälpa kunder använda sina egna apparater och diverse tjänster självständigt och säkert. 

Det digitala stödet består av följande: 

 • fjärrstöd: chatt-, telefon- och videostöd, kalla servicepunkter
 • närstöd: servicepunkter, kamratstöd, stöd hem
 • utbildningar: nätutbildningar, medborgarinstitut, kurser

Det digitala stödets innehåll kan variera från handledning i användning av elektroniska tjänster till att installera och ta i bruk applikationer. Det lönar sig för varje organisation att fastställa hurdant digitalt stöd den erbjuder. 

Mer information

Projektchef Minna Piirainen, 0295 535 280, [email protected] 

Planerare Mirva Gullman, 0295 535 229, [email protected]  

Planerare Mika Lillman, 0295 535 437, [email protected]