Hyppää sisältöön

Eurooppalaisen identiteettilompakon tekninen määrittely etenee

Julkaisuajankohta 11.1.2024 10.46
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on yhdessä suomalaisten ja eurooppalaisten organisaatioiden kanssa osallistunut keväästä 2023 alkaen aktiivisesti eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon valmisteluun. Euroopassa on valmisteltu rinnakkain lompakon käytön mahdollistavaa asetusta ja teknisiä määrittelyjä sekä viitearkkitehtuuria.

Digi- ja väestötietovirasto on vastannut Suomessa Toolbox-työstä eli teknisestä määrittelystä. Tämän työn sisällöstä on kerrottu säännöllisesti webinaareissa, joihin sidosryhmien edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet. Webinaarit jatkuvat myös tänä vuonna.

Sopu lompakkosovelluksen lainsäädännöstä syntyi marraskuussa 2023

Marraskuun 2023 alussa EU:n neuvosto ja parlamentti pääsivät sopuun eurooppalaisen lompakkosovelluksen lainsäädännöstä. Oletus on, että asetus tulisi voimaan tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ja lompakoita olisi saatavilla vuoden 2026 loppuun mennessä. Euroopan komission on tarkoitus julkaista alkuvuoden aikana uusi versio myös lompakon viitearkkitehtuurista.

Sekä asetuksen että viitearkkitehtuurin valmistelu jatkuu. Asetuksen voimaantulon jälkeen komissiolla on puoli vuotta aikaa valmistella tarkemmat täytäntöönpanoasetukset, joihin viitearkkitehtuuri linkittyy tiiviisti teknisen toteutuksen näkökulmasta. Viitearkkitehtuuria valmistellaan teknisessä asiantuntijaryhmässä muutaman viikon mittaisissa kehitysjaksoissa.

Juuri nyt pinnalla on yksi keskeisimmistä teknisen ja toiminnallisen määrittelyn osa-alueista eli lompakoihin liittyvän luottamusmallin määrittely. Luottamusmalli vaikuttaa merkittävästi siihen, miten lompakoita voi käytännössä hyödyntää.

Turvallisuuden ja käytettävyyden pitää olla tasapainossa

Riittävä turvallisuus, luotettavuus ja tietoturva pitää olla huomioituna lompakkosovelluksia ja niihin liittyvää sääntelyä kehitettäessä. Toisaalta on myös varmistettava ratkaisun käytettävyys ja saatavuus sekä loppukäyttäjille että hyödyntäjäorganisaatioille. Esimerkiksi vaatimus korkeasta varmuustasosta varmistaa turvallisuutta, mutta on samalla haaste. 

Käytännössä tämä voi aiheuttaa haasteita esimerkiksi lompakkosovellusten käyttöönottoon, koska vain pienellä osalla suomalaisista on mahdollisuus tunnistautua korkean varmuustason tunnistusvälineellä. Tähän asti palveluiden digitalisointi Suomessa on nojannut pitkälti laajasti käytössä oleviin korotetun varmuustason tunnistusvälineisiin, joilla on onnistuttu toteuttamaan riittävä tietoturva korkealla käytettävyydellä.

Lompakon pilotointi on käynnissä

Asetuksen valmistelun rinnalla aloitettiin viime vuonna myös eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon erilaisten käyttötapausten pilotointi esimerkiksi mobiiliajokorttiin ja digitaalisiin tutkintotodistuksiin liittyen. Pilotoinnilla varmistetaan, että ratkaisu sopii heti valmistuttuaan erilaisin käyttötapauksiin. Tutustu tarkemmin pilotoitaviin käyttötapauksiin.

Lisätietoa:
[email protected] 

Katso myös:
Asetukseen liittyvä neuvotteluasiakirja Euroopan parlamentin sivuilla

Viitearkkitehtuurin työversio EU-komission GitHubissa

digihenkilöllisyys