Hyppää sisältöön

Eurooppalaisten lompakkosovellusten pilotoinnin rahoitus etenee

Julkaisuajankohta 15.12.2022 15.10
Tiedote

Suomi on mukana kolmessa eri konsortiossa, jotka hakivat elokuussa 2022 rahoitusta eurooppalaisten lompakkosovellusten rajat ylittävään pilotointiin. EU-komissio on kutsunut kaikki kolme konsortiota valmistelemaan avustussopimusta. Suomen mukanaoloa on koordinoinut valtiovarainministeriö.

Rahat myönnetään EU:n DEP-rahoituksesta (Digital Europe Programme). Komissio rahoittaa lompakkosovellusten pilotoinneista puolet. Toisen puolen, eli Suomen kansallisen osuuden rahoittaa valtiovarainministeriö digitaalisen henkilöllisyyden hankkeen määrärahoista. 

Suomi haki rahoitusta kolmessa eri konsortiossa seuraavasti: 

  • Ranskan ja Saksan vetämässä POTENTIAL-konsortiossa Suomen keskeinen tavoite on mobiiliajokortin pilotointi. Vastuutahot Suomessa ovat valtiovarainministeriö, Digi- ja väestötietovirasto ja Traficom.
  • Ruotsin vetämässä EWC-konsortiossa Suomi keskittyy yritysten digitaalisiin identiteetteihin ja yrityslompakoihin yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen johtaman Yrityksen digitalous –hankkeen kanssa. Suomen puolelta mukana ovat valtiovarainministeriö, Digi- ja väestötietovirasto, Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto. Suomalaisista yksityisen sektorin toimijoista mukana ovat Finnair, Tietoevry ja Findynet Osuuskunta.
  • Espanjan vetämässä DC4EU-konsortiossa Suomi keskittyy pilotoimaan korkeakoulusektorin tutkintotodistusten hyödyntämistä eurooppalaisissa lompakkosovelluksissa. Vastuutahot Suomessa ovat valtiovarainministeriö, Digi- ja väestötietovirasto ja Opetushallitus.

Valtiovarainministeriö koordinoi pilotointia, kun taas käytännön pilotointia tulevat tekemään useat virastot hallinnonalarajat ylittävästi. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on keskeisessä roolissa jatkokehittäessään Suomi.fi-lompakkoa ja sen sisältämää digitaalista henkilöllisyystodistusta yhteensopivaksi eurooppalaisten lompakkosovellusten määritysten kanssa. DVV tulee pilotoimaan lompakkosovellusten hyödyntämistä viranomaisten sähköisessä asioinnissa.

Opetushallitus tulee muun muassa pilotoimaan lompakkosovellusten sisältämien tutkinto- ja opiskelijatietojen hyödyntämistä OPH:n sähköisissä palveluissa. Pilotoinnin tarkoituksena on muun muassa helpottaa varmennettujen opinto- ja opiskelijatietojen hyödyntämistä rajat ylittävästi.
Traficom tulee pilotoimaan ajo-oikeustietojen hyödyntämistä eurooppalaisissa lompakkosovelluksissa sekä kansallisesti että rajat ylittävästi.

Pilotoinnit käynnistyvät avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen huhtikuussa 2023.
Rahoituksen tarkat luvut eivät ole vielä saatavilla, mutta alustavan arvion mukaan EU-komissio ja valtiovarainministeriö rahoittavat molemmat pilotointeja noin kahdella miljoonalla eurolla vuosina 2023-2025.

Mikä on eIDAS-asetus?

Lompakkosovelluksen kehittäminen EU:ssa perustuu komission kesäkuussa 2021 antamaan lainsäädäntöehdotukseen (COM (2021) 281 final), jolla muutetaan EU:n niin kutsuttua eIDAS-asetusta ((EU) N:o 910/2014). eIDAS-asetuksessa säädetään (henkilöiden) tunnistamisesta valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa sekä sähköisen asioinnin luottamuspalveluista. Lainsäädäntömuutoksen myötä asetuksessa säädettäisiin jatkossa myös eurooppalaisista lompakkosovelluksista. Eurooppalaisten lompakkoratkaisujen piloteilla tulee olemaan vaikutusta siihen, millaisiksi lompakkoratkaisut käytännössä kehittyvät ja esimerkiksi miten niitä hyödynnettäisiin asiointipalveluissa. Suomen tavoitteena on osallistumisellaan pilotteihin varmistaa erityisesti lompakkosovellusten rajat ylittävä yhteensopivuus ja varmistaa yksityisen sektorin toimijoiden mukanaolo lompakkoekosysteemin kehittämisessä.

Lisätietoja Digi- ja väestötietoviraston osuudesta: 
johtaja Riitta Partala, [email protected]

Linkit: 

Uutinen: Suomi hakee EU-komissiolta rahoitusta eurooppalaisten lompakkosovellusten pilotointiin yhdessä muiden maiden kanssa (18.8.2022)

EWC-konsortion verkkosivut 

Digitaalisen henkilöllisyyden hankesivu (vm.fi)

Eurooppalainen lompakkosovellus (vm.fi)

Digitaalisen henkilöllisyyden uudistus (Digi- ja väestötietoviraston sivuilla)

Digital Europe Programme -EU-komission sivuilla (englanniksi)

Yrityksen digitalous –hankkeen sivusto


Eduskunta ei ehdi käsitellä digitaalisen henkilöllisyyden uudistusta mahdollistavia lakiesityksiä ennen istuntokauden loppua. Eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon valmistelu jatkuu. Lue lisää tiedotteestamme.

Hankkeet digihenkilöllisyys digitaalinen henkilöllisyys