Digitaalisen henkilöllisyyden uudistus

EU:n parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uudistetun eIDAS-asetuksen, jossa säädetään henkilöiden tunnistamisesta EU-valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa sekä sähköisen asioinnin luottamuspalveluista. Asetusta koskevien teknisten täytäntöönpanosäädösten odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana.  Uudistetun asetuksen keskeinen velvoite on, että jäsenvaltioiden pitää tarjota asetuksen vaatimukset täyttävä digitaalisen identiteetin lompakko viimeistään vuonna 2026. 

Lompakko mahdollistaa sähköisen tunnistautumisen ja muiden henkilötietojen luotettavan osoittamisen koko EU-alueella. Lompakon käyttäminen on kansalaisille vapaaehtoista.

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen ohjaamaan kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista. Teknisestä toteutuksesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Suomi osallistuu eurooppalaisen identiteettilompakon pilotointiin

Euroopassa on käynnissä eurooppalaisten digitaalisten identiteettilompakoiden käyttötapausten pilotointi. Suomi osallistuu valmisteluun aktiivisesti ja on mukana lompakon teknisessä määrittelyssä, säädösvalmistelussa ja pilotoinnissa. Osallistumalla tekniseen määrittelyyn, Digi- ja väestötietovirasto varmistaa Suomen näkemysten huomioimisen ja voi pitää suomalaiset toimijat tietoisina käynnissä olevasta työstä.

Lue lisää eurooppalaisesta digitaalisesta identiteettilompakosta

Osallistu kehittämiseen

Tule mukaan kehittämään eurooppalaista digitaalista identiteettilompakkoa. Kaikille avoimesta työtilasta löydät organisaatioille suunnattua tietoa identiteettilompakon valmistelutyöstä ja siitä, miten pääset osallistumaan.

Avoin työtila

Infotilaisuudet ja webinaarit organisaatioille

  • eIDAS Toolbox webinaari pe 23.8.2024 klo 10–11. Ilmoittaudu.

Jätä yhteystietosi lomakkeella ja saat kutsut tilaisuuksiin

Organisaatioiden edustajat saavat lisätietoa myös osoitteesta [email protected]

Uutiset