Blogit

Blogit

Miten digitaalinen henkilöllisyys edistää yhdenvertaisuutta ja luo pohjaa kilpailukyvylle?

Pekka Rehn Julkaisupäivä 9.5.2022 11.12 Blogit

Asiakas julkisissa palveluissa valitsee yhä useammin sähköisen palvelun. Tämä on varsin luonnollista, sillä moni meistä hoitaa suuren osan muistakin arkisista asioista digisti. Monet digipalvelut ovat käytettävissä kellonajasta ja viikonpäivästä riippumatta eli kun itselle sopii ja asiat voi hoitaa siinä paikassa missä se on sutjakkainta. 

Vahva tunnistautuminen takaa digipalvelujen turvallisuuden 

Sähköisten palvelujen turvallinen käyttö edellyttää, että käyttäjä ja palvelun tarjoaja voivat luottaa siihen, että palvelua käytetään oikein ja että sitä käyttää oikea henkilö. Käytännössä käyttäjän pitää voida osoittaa henkilöllisyytensä palveluihin kirjautuessaan luotettavalla tavalla. 

Tällä hetkellä suurin osa ihmisistä käyttää vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen pankin tai teleoperaattorin tarjoamaa palvelua. Tämä toimii hyvin, jos on pankin tai teleoperaattorin asiakas. Paikan päällä tunnistautumiseen tarvitsee henkilöllisyystodistuksen, jonka jokainen voi saada. Vahva sähköinen tunnistautuminen ei kuitenkaan ole tähän mennessä ollut kaikkien saatavilla. 

Digitaalinen henkilöllisyys sujuvoittaa asiointia sähköisesti ja paikan päällä

Muutos on tulossa, sillä kehitämme Digi- ja väestötietovirastossa uusia digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuja sekä sähköiseen että käyntiasiointiin. Näiden ratkaisujen lähtökohtana on käyttäjien yhdenvertaisuus ja henkilötietojen turvallisuus sekä tietenkin palvelun helppokäyttöisyys. Voit tutustua ratkaisuihin tarkemmin dvv.fi-sivustolla

Digitaalinen henkilöllisyystodistus tarkoittaa useimmille ihmisille uutta sovellusta puhelimeen ja tuon sovelluksen avulla voi henkilöllisyyden osoittaa yhtä varmasti kuin nykyisin passilla tai henkilökortilla. Kehittämällämme ratkaisulla voi tunnistautua myös sähköisiin palveluihin. Uutta ratkaisua tehdään nykyisten rinnalle eli myös niiden käyttämistä voi jatkaa.

Nyt kehitettävä digitaalinen henkilöllisyys on tärkeä askel kohti eurooppalaista datalompakkoa, jonka valmisteluun voimme vaikuttaa edelläkävijänä. Kun turvallinen tietojen käyttö helpottuu, palvelua voidaan laajentaa kohtuullisin kustannuksin Suomessa ja Euroopassa. Julkisen ja yksityisen sektorin toimijat osallistuvat aktiivisesti kehitystyöhön, mikä tukee uudistuksen onnistumista. Uudistus edistää luonnollisesti myös Suomen kilpailukykyä, mistä hyödymme kaikki.

Digitaalisen henkilöllisyyden palvelu on tarkoitus ottaa Suomessa käyttöön ensi vuonna, kun siihen liittyvät lait ovat tulleet voimaan. Kehitämme palvelua uudistukseen liittyvän lakiehdotuksen mukaisesti. 

DVV lausui lakiehdotuksesta: toiveena täysi maksuttomuus ja digitalisaation hyötyjen korostaminen

Hallituksen esitys lainsäädännöstä oli lausunnoilla 8.4.2022 asti ja jätimme lausunnon myös Digi- ja väestötietoviraston nimissä. Lakiehdotus on jo merkittävä edistysaskel, mutta on muutamia asioita, joita toivoisimme siihen lisättävän tai muutettavan. 

Pidämme tärkeänä, että digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisut olisivat jokaisen käytettävissä täysin maksutta. Lakiehdotuksen mukaan Poliisi voi myöntää digitaalisen henkilöllisyystodistuksen henkilölle, jolle on myönnetty passi tai henkilökortti ja nämä ovat maksullisia.

Haluamme myös, että digitalisaation hyödyt voitaisiin paremmin valjastaa toteutuksessa. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että muuttuva nimitieto voisi päivittyä suoraan digitaaliseen henkilöllisyystodistukseen. Järjestelmämme tämän jo mahdollistaisivat, mutta lakiluonnoksen mukaan digitaalisen henkilöllisyystodistuksen sisältö on sidoksissa fyysisen passin tai henkilökortin sisältöön.

Digi- ja väestötietoviraston lausunnon voi lukea Lausuntopalvelussa.

Olen usein kuullut todettavan, että lainsäädäntö laahaa perässä verrattuna yhteiskunnan kehitykseen. Toivon, että tämä lakiehdotus mahdollistaa digitalisaation ja digitaalisen henkilöllisyyden hyödyt eikä jarruta niitä!

Blogi Hankkeet Pekka Rehn digihenkilöllisyys digitaalinen henkilöllisyys

Suomen väkiluku 5 629 865