Suomen kansalaisaloitteen kannatusilmoituslomakkeet

Suomen kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten paperilla tapahtuvaa keräämistä varten on käytettävä oikeusministeriön asetuksella 86/2012 vahvistamaa lomakekaavaa.

Kannatusilmoituksessa tulee olla:

  • kansalaisaloitteen otsikko ja päiväys
  • aloitteen allekirjoittajan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta
  • aloitteen allekirjoittajan vakuutus siitä, että hän on äänioikeutettu Suomen kansalainen ja että hän on tehnyt kannatusilmoituksen samaan aloitteeseen vain kerran
  • kannatusilmoituksen päiväys.

Lomakkeesta on saatavilla kaksi versiota: kokonaan käsin täytettävä ja allekirjoitusta lukuun ottamatta sähköisesti täytettävä. Molemmat lomakkeet ovat suojattuja, eikä niistä voi tallentaa esitäytettyjä kopioita. PDF-muotoiset lomakkeet löytyvät oikeasta palkista.

Kansalaisaloitteen vireillepanija voi tulostaa lomakkeet käyttöönsä tai halutessaan tallentaa niistä kopiot omille internetsivuilleen.

Lomakkeet on tulostettava A4-kokoisina ja niitä ei saa skannata uudestaan sähköiseen muotoon allekirjoittamisen jälkeen. Kaikki allekirjoitetut lomakkeet on toimitettava Digi- ja väestötietovirastolle kannatusilmoitusten tarkastusta varten alkuperäisinä.

Lomakkeista voi tilata myös esitäytettyjä paperiversioita Edita Prima Oy:ltä, puh. 020 450 00.

Oikeusministeriön vahvistamalle lomakepohjalle täytetyt kannatusilmoitukset tulee toimittaa Digi- ja väestötietovirastolle tarkastettavaksi A4-koon yksilehtisinä, taittamattomina ja irrallisina arkkeina. Yhdellä arkilla saa olla tulostettuna vain yksi kannatusilmoitus. Lomakkeen kääntöpuolelle voi tulostaa lisätietoja aloitteesta tai sen vireillepanijasta. Lomakkeen kääntöpuolella olevia tietoja ei oteta huomioon tarkastuksessa.

Kannatusilmoituslomakkeiden tulee olla pakattuina samapuolisesti (lomakkeen tekstipuoli aina ylöspäin) tukeviin, kuljetuksen ja vastaanottopaikalla tapahtuvan käsittelyn kestäviin pahvisiin laatikoihin tai koteloihin, joita ei palauteta.

Tiedote

 

 

Suomen väkiluku 5 634 472