VTJkysely-rajapinnan tekninen toteutus ja käyttö 

Tälle sivulle on koottu teknistä tietoa VTJkysely-rajapinnasta. Yleisempää tietoa löydät VTJkysely-rajapinnan sivulta.

VTJkysely-rajapinta on XML (SOAP)-protokollan mukaisia sanomia vastaanottava ja palauttava sovelluspalvelu (web service). Asiakasorganisaation tietojärjestelmä lähettää VTJkysely-rajapinnan kautta kyselyn palveluun, josta palautuu vastaussanomana kyselyä vastaavat VTJ-tiedot. 

Toimi näin

Lue lisää VTJkysely-rajapinnan käyttöönotosta VTJkysely-rajapinnan sivuilla.

VTJkysely-rajapinnan käyttöönotto Palveluväylän kautta

  1. Liity Suomi.fi-palveluhallintaan.
  2. Liity Suomi.fi-palveluväylään.
  3. Hae testiväylän käyttölupaa.
  4. Valitse sopiva liityntäpalvelinratkaisu.
  5. Määrittele liityntäpalvelimelle vähintään yksi alijärjestelmä.
  6. Testaa väylän testiympäristössä Palveluväylän testipalveluilla.
  7. Pyydä VTJkysely-rajapinnan käyttölupa Palveluväylän testiympäristöön. Integroi ja testaa VTJkysely-rajapinnan ohjeiden mukaan.
  8. Hae Palveluväylän tuotannon käyttölupaa ja siirry tuotantoympäristöön.

VTJkysely-rajapinnan käyttölupaa kannattaa hakea rinnakkain Palveluväylän käyttöluvan kanssa.

Suomen väkiluku 5 631 813