VTJkysely-rajapinnan tekninen toteutus ja käyttö 

Tälle sivulle on koottu teknistä tietoa VTJkysely-rajapinnasta. Yleisempää tietoa löydät VTJkysely-rajapinnan sivulta. 

VTJkysely-rajapinta on XML (SOAP)-protokollan mukaisia sanomia vastaanottava ja palauttava sovelluspalvelu (web service). Asiakasorganisaation tietojärjestelmä lähettää VTJkysely-rajapinnan kautta kyselyn palveluun, josta palautuu vastaussanomana kyselyä vastaavat VTJ-tiedot. 

Toimi näin 

Lue lisää VTJkysely-rajapinnan käyttöönotosta VTJkysely-rajapinnan sivuilla. 

VTJkysely-rajapinnan käyttöönotto Palveluväylän kautta

1. Liity Suomi.fi-palveluhallintaan

2. Liity Suomi.fi-palveluväylään. 

3. Hae testiväylän käyttölupaa. 

4. Valitse sopiva liityntäpalvelinratkaisu. 

5. Määrittele liityntäpalvelimelle vähintään yksi alijärjestelmä. 

6. Testaa väylän testiympäristössä Palveluväylän testipalveluilla. 

7. Pyydä VTJkysely-rajapinnan käyttölupa Palveluväylän testiympäristöön. Integroi ja testaa VTJkysely-rajapinnan ohjeiden mukaan. 

8. Hae Palveluväylän tuotannon käyttölupaa ja siirry tuotantoympäristöön. 

VTJkysely-rajapinnan käyttölupaa kannattaa hakea rinnakkain Palveluväylän käyttöluvan kanssa.