BDSförfrågan-gränssnittets tekniska realisering och användning

På den här sidan har vi samlat teknisk information om BDSförfrågan-gränssnittet. Mer allmän information finns på sidan för BDSförfrågan-gränssnittet.

BDSförfrågan-gränssnittet är en applikationstjänst (web service) som tar emot och returnerar meddelanden enligt XML (SOAP)-protokollet. Via BDSförfrågan-gränssnittet skickas ett förfrågningsmeddelande till tjänsten från kundorganisationens datasystem, varifrån BDS-uppgifterna som motsvarar förfrågan returneras som svarsmeddelande.

Gör så här

Läs mer om drifttagning av BDSförfrågan-gränssnittet på webbplatsen BDSförfrågan.

Drifttagning av BDSförfrågan-gränssnittet via Informationsleden

  1. Anslut dig till Suomi.fi-serviceadministrationen.
  2. Anslut dig till Suomi.fi-informationsleden.
  3. Ansök om användningstillstånd för testleden.
  4. Välj en lämplig lösning för anslutningsservern.
  5. Definiera minst ett subsystem för anslutningsservern.
  6. Testa ledens testmiljö med Informationsledens testtjänster.
  7. Be att få BDSförfrågan-gränssnittets datatillstånd till Informationsledens testmiljö. Integrera och testa enligt BDSförfrågan-gränssnittets anvisningar.
  8. Ansök om Informationsledens användningstillstånd för produktion och gå till produktionsmiljön.

OBS! Det lönar sig att samtidigt ansöka om BDSförfrågan-gränssnittets datatillstånd!

 

Finlands invånarantal 5 627 350