Expertstöd som främjar digitaliseringen till kommunerna och ämbetsverken 2022

Behöver er organisation stöd för den digitala utmaningen? Finansministeriet fortsätter 2022 tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att erbjuda kommunerna och de statliga ämbetsverken expertstöd som en del av programmet för främjande av digitalisering.

Syftet med expertstödet är att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och kundorienteringen i de digitala tjänster som redan finns eller håller på att utvecklas. Målet är också att främja de nationella digitaliseringsmålen i regeringsprogrammet och Digikompassen. 


På expertstödets morgonkaffe kommer du med på en utvecklingsresa

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) ordnar en avgiftsfri webbserie för expertstödets morgonkaffe. Under morgonkaffet får du höra om utvecklingen av människocentrerad, digital, offentlig service och samtidigt får du höra pågående projekts erfarenheter och lärdomar från utvecklingsresan.

Tidpunkter och teman för webbinarierna:

November, 2.11 kl. 8–8.45: Projektets slutmetrar & resplan (organisationen lär sig av att göra saker tillsammans) 

Under Reseplan-webbinariet går vi igenom allt som hör till utvecklingsprocessens slutmetrar när nya lösningar färdigställs.
Hur valideras och testas nya lösningar? Hur säkerställer man att avkastningen lätt kan utnyttjas även av dem som inte deltog i projektet?


December, tidpunkten publiceras senare: Slutresultat och hur förändringen konkretiseras (ett nytt sätt att agera)  

I Nytt sätt att agera-webbinariet talar vi om att utnyttja projektets resultat. Vi går igenom hurdana planer projekten med expertstöd har gjort och vad som känns mest utmanande i detta skede. 
Hur kan man säkerställa att den nytta och förändring som eftersträvas i projektet konkretiseras?

Genomförandet av expertstöd

Utmaningsprojekt 

Expertstödet är fokuserat på utmaningar med anknytning till följande teman:

  1. Kunder – smidiga tjänster och samarbete
  2. Organisationer och nätverk – att inleda en förändring
  3. Lösningar – utnyttjande av gemensamma nationella tjänster

Finansministeriets program för främjande av digitalisering finansierar expertstödet och MDB ansvarar för genomförandet.


Kommunernas digitala vägkarta

Den digitala vägkartan beskriver kommunernas och de offentliga organisationernas gemensamma praktiska åtgärder för att uppnå de nationella målen för de offentliga tjänsterna som fastställts i Finlands digitala kompass.

Projektets mål är att: 

  1.  Utreda hur de mål som fastställts i den digitala kompassen uppnås för de offentliga tjänsterna fram till 2030. Utöver detta ska man tillsammans med kommunerna identifiera de första konkreta uppgifterna.
  2.  Bygga upp ett samarbetsnätverk särskilt mellan kommunerna och utveckla en kultur av gemensamt lärande och att dela med sig av lärdomarna.
  3.  Samla kommunernas synpunkter och behov för nästa regeringsprogram.

Projektet med digitaliseringsfärdplanen genomförs i samarbete med kommunerna, finansministeriet, MDB och Kommunförbundet under hösten 2022.

Mer information