Expertstöd som främjar digitaliseringen till kommunerna och ämbetsverken 2022

Behöver er organisation stöd för den digitala utmaningen? Finansministeriet fortsätter 2022 tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att erbjuda kommunerna och de statliga ämbetsverken expertstöd som en del av programmet för främjande av digitalisering.

Syftet med expertstödet är att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och kundorienteringen i de digitala tjänster som redan finns eller håller på att utvecklas. Målet är också att främja de nationella digitaliseringsmålen i regeringsprogrammet och Digikompassen. 

Expertstödet är fokuserat på utmaningar med anknytning till följande teman:

  1. Kunder – smidiga tjänster och samarbete
  2. Organisationer och nätverk – att inleda en förändring
  3. Lösningar – utnyttjande av gemensamma nationella tjänster

Finansministeriets program för främjande av digitalisering finansierar expertstödet och MDB ansvarar för genomförandet.Ansök om expertstöd 

Ansökan om expertstöd 2022 var öppen 18.2–1.4.2022.


Mer information