Digitalisaatiota edistävä asiantuntijatuki kunnille ja virastoille 2022

Valtiovarainministeriö jatkaa vuonna 2022 Digi- ja väestötietoviraston kanssa asiantuntijatuen tarjoamista kunnille ja valtion virastoille osana Digitalisaation edistämisen ohjelmaa. Asiantuntijatuen tavoitteena on parantaa nykyisten tai kehitteillä olevien digitaalisten palvelujen laatua, saavutettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on myös edistää kansallisia hallitusohjelman ja Digikompassin digitalisaatiotavoitteita. 

Asiantuntijatuen päätöstilaisuus 15.12. klo 9–12

Asiantuntijatuen päätöstilaisuus järjestetään hybriditilaisuutena. Ohjelma rakentuu Asiantuntijatuen haasteprojektien ja Kuntien digitiekartta -työskentelyn tulosten sekä ihmiskeskeisen, elämäntapahtumalähtöisen kehittämisen ja systeemisen muutoksen ympärille. 

Ilmoittaudu 


Asiantuntijatuen aamukahveilla pääset mukaan kehittämismatkalle

DVV järjestää maksuttoman Asiantuntijatuen aamukahvit -webinaarisarjan. Aamukahveilla pääset kuulemaan ihmiskeskeisten julkisten digipalvelujen kehittämisestä ja kuulet samalla meneillään olevien projektien kokemuksia ja oppeja kehittämismatkan varrelta

Webinaarien ajankohdat ja teemat:

 • Kesäkuu: Näin muutos herää organisaatiossa (haasteen tunnistaminen)
 • Syyskuu,: Ymmärryksen kasvattaminen (oivalluksia)
 • Lokakuu, 5.10. klo 8–8.45 Ideoista toteutukseen (vaihtoehtojen maailma)
 • Marraskuu, 2.11. klo 8–8.45: Projektin loppumetrit & matkasuunnitelma (organisaatio oppii yhdessä tekemisestä)
 • Joulukuu 9.12. 8–9: Lopputulokset ja miten muutos konkretisoituu (uusi tapa toimia)  

Jo pidettyjen aamukahvitilaisuuksien tallenteet ja jaetut aamukahvivinkit löydät asiantuntijatuen työtilastaAsiantuntijatuen toteutus

Haasteprojektit

Asiantuntijatuki keskittyy haasteisiin, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin:

 1. Asiakkaat - sujuvat palvelut ja yhteistyö
 2. Organisaatiot ja verkostot - muutoksen käynnistäminen
 3. Ratkaisut - kansallisten yhteisten palvelujen hyödyntäminen

Valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelma rahoittaa asiantuntijatuen ja DVV vastaa toteutuksesta. Projektit toteutuvat elo-marraskuun aikana. 


Kuntien digitiekartta

Digitiekartta on kuvaa kuntien ja julkisten organisaatioiden yhdessä suunnittelemia käytännön toimia, joilla päästään kansallisiin, Suomen Digikompassissa määriteltyihin tavoitteisiin julkisten palveluiden osalta.

Projektin tavoitteena on: 

 1. Selvittää, miten Digikompassissa määriteltyihin tavoitteisiin päästään julkisten palvelujen osalta 2030 mennessä. Tämän lisäksi tunnistaa yhdessä kuntien kanssa ensimmäisiä konkreettisia tehtäviä.
 2. Rakentaa yhteistyöverkostoa erityisesti kuntien välille ja kehittää yhteisen oppimisen ja oppien jakamisen kulttuuria.
 3. Kerätä ylös kuntien näkökulmia ja tarpeita seuraavaa hallitusohjelmaa varten.

Digitiekartta -projekti toteutetaan yhteistyössä kuntien, valtiovarainministeriön, DVV:n ja Kuntaliiton kanssa syksyllä 2022 aikana.

Asiantuntijatuen pilotointi vuonna 2021

Lisätietoja: