Hyppää sisältöön

Tule mukaan pilotoimaan digiohjelman asiantuntijatukea

Julkaisuajankohta 15.6.2021 13.05
Tiedote

Julkisen sektorin toimijoilla on nyt mahdollisuus saada määräajaksi maksutta käyttöönsä asiantuntijoiden osaamista digipalveluidensa kehittämiseen. Syksyn aikana toteutettavaan pilottiin voi hakea 16.6.–17.8.2021. Asiantuntijatuki pohjautuu valtiovarainministeriön alkuvuonna tekemään kyselyyn kuntien ja virastojen digitalisaation kehittämisen tukitarpeista.

Asiantuntijatuella tarkoitetaan asiantuntijapoolia, josta kunnat ja virastot voivat saada käyttöönsä asiantuntijaosaamista määräajaksi. Tuen rahoittaa ja kokonaisuutta ohjaa valtiovarainministeriö. Pilotin toteuttamisesta vastaa Digi- ja väestötietoviraston muotoilutiimi. 

Asiantuntijatukea voi hyödyntää sekä henkilöasiakkaille että elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnatun palvelutarjonnan kehittämisessä. Projektin tulee liittyä johonkin asiantuntijatuen painopisteistä

  • Digitalisaation mahdollisuudet: toimintatapojen uudistaminen ja tehostaminen digitalisaation keinoin.
  • Asiakastarpeiden ja palvelutarjonnan nykytilanteen ja kehitystarpeiden kartoitus.
  • Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen ja palvelumuotoilu.
  • Palvelujen käytettävyys ja saavutettavuus.

Tukea halutaan kohdentaa erityisesti niille toimijoille, jotka ovat tunnistaneet muutostarpeen, johon kohdistuu selkeä digiosaamisen tarve. Tukea ei myönnetä uusien palvelujen tekniseen toteuttamiseen tai integraatioiden ja rajapintojen rakentamiseen.

”Haluamme kannustaa mukaan erityisesti niitä tahoja, joilla on haasteita digitalisaatioon liittyvässä osaamisessa ja resursseissa. Toiminnan tulokset tulevat olemaan avoimesti kaikkien hyödynnettävissä, ja tavoitteena on antaa osallistuvalle kunnalle tai virastolle uusia valmiuksia viedä asiakaslähtöisesti läpi se varsinainen palvelujen toteutusprojekti”, painottaa ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi valtiovarainministeriöstä.

Asiantuntijatuella halutaan saattaa samassa tilanteessa olevia, yhteisen asiakaskunnan omaavia tai samaan asiakkaan elämäntapahtumaan palveluja tarjoavia viranomaisia yhteen, yhteiskehittämisen äärelle. Kehittävän arvioinnin ja sparrauksen avulla autetaan viranomaisia tunnistamaan digitalisaation mahdollisuuksia ja hyötyjä asiakastarpeisiin vastaamisessa ja palveluiden kehittämisessä. Asiantuntijatuki voi antaa sysäyksen ja suunnan digipalveluiden kehittämiselle tai parantaa asiakkaiden saamaa palvelua. 

Haku syksyn 2021 pilotointiin alkaa nyt – hakemus tulee jättää 17.8. mennessä

Lokakuussa alkavan asiantuntijatuen pilotoinnin toteuttamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Pilottiin valitaan hakemuksen ja työpajan perusteella 3–5 projektia. Asiantuntijatukea voi hakea useampi julkisen sektorin toimija yhdessä.

”Pilotointi on tärkeää, jotta saamme tietoa ja aitoa ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja nopeutta toimia verkostomaisesti. Pilotilla varmistamme, että oma tapamme lähestyä digitalisaatiohaasteita on toimiva”, kertoo ylijohtaja Pekka Rehn Digi- ja väestötietovirastosta. 

Asiantuntijatuen pilottivaiheeseen voi hakea täyttämällä ilmoittautumislomakkeen (lomake avautuu 16.6.2021). Ilmoittautumislomake ja ohjeet löytyvät myös osoitteesta dvv.fi/asiantuntijatuki.

Pilottiprojekteiksi valitaan asiantuntijatuen painopisteisiin soveltuvimmat ja kriteerit täyttävät projektit ilmoittautumislomakkeella annettujen tietojen ja työpajan perusteella. 
Valinnan jälkeen sovitaan tarkemmin projektin ajoituksesta ja muista käytännön asioista.  Pilotointivalinnoista ei voi valittaa. 

Asiantuntijatuki on osa hallitusohjelman Digitalisaation edistämisen ohjelmaa, jonka tavoitteena on tuoda julkiset palvelut kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä. Syksyn pilotointivaiheen kokemusten ja tulosten pohjalta valtiovarainministeriö tekee päätöksen toiminnan mahdollisesta jatkumisesta vuonna 2022.

Lisätietoja asiantuntijatuesta ja hakuohjeet osoitteessa: dvv.fi/asiantuntijatuki


Lisätietoja

  • Johtava asiantuntija Sirpa Fourastie, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh 0295 535 194
  • Hankepäällikkö Annette Hotari, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 535 028
  • Ylijohtaja Pekka Rehn, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 535 046
  • Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö, [email protected], puh. 02955 30208
Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle