Hyppää sisältöön

Digitalisaation edistämisen ohjelma: Asiantuntijatuen pilottiprojektien kehitystyö on käynnistynyt

Julkaisuajankohta 7.10.2021 8.30
Tiedote

Osana Digitalisaation edistämisen ohjelmaa lokakuussa käynnistyy neljä asiantuntijatuen pilottiprojektia syksyllä 2021. Piloteiksi valikoituivat Ruokaviraston, Oikeusrekisterikeskuksen, Kymenlaakson alueen sekä Sipoon ja muiden kuntien projektit. Valinnan tekivät valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto.

Pilottiprojektien valinnassa painotettiin hallitusohjelmatavoitetta saattaa julkiset palvelut kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina, asiakaslähtöistä yhteiskehittämistä  ja riittävän erilaisia näkökulmia asiantuntijatuen toimintamallin pilotoimiseen. Saaduista 13 hakemuksesta valittiin 10 haastetta jatkokehitettäviksi työpajoissa, joiden tulosten pohjalta tehtiin päätös valinnasta.

”Valituissa projekteissa näkyy haasteiden monipuolisuus ja tarve varhaisen vaiheen asiakasymmärrykselle. Pilottiprojekteissa verkostoidutaan muiden vastaavien haasteiden edessä olevien toimijoiden kanssa”, luonnehtii johtava asiantuntija Sirpa Fourastie Digi- ja väestötietoviraston muotoilutiimistä. 

Pilottiprojektien yhteinen aloitustilaisuus järjestettiin lokakuun alussa. ”Tästä alkaa yhteinen matka, jonka tuloksia nähdään jo vuoden lopulla”, kertoo Fourastie.

”Odotamme näiltä piloteilta sekä konkreettisia tuloksia hakijoiden tunnistamiin digitalisaation hyödyntämisen haasteisiin että tietoa siitä, miten vaikuttavaa tällainen yhteiskehittäminen ja  asiantuntijaosaamisen tarjoaminen on. Jos pilotointivaiheen palaute ja tulokset ovat hyviä, olemme varautuneet jatkamaan asiantuntijatukea myös vuonna 2022.  ”, kertoo ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi valtiovarainministeriöstä. Syksyllä toteutettavat neljä asiantuntijatuen pilottiprojektia ovat osa valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelmaa.

Pilottiprojektit edustavat monipuolisesti erilaisia näkökulmia digitalisaatioon

Pilottiprojekteissa painottuvat erilaisen näkökulmat: yksi on empatialähtöinen, toisessa korostuu prosessinäkökulma. Kolmas pilotti kehittää palvelukokonaisuuksia ja neljäs luo ymmärrystä yritysten tarpeista. ¨

Oikeusrekisterikeskus paneutuu kansalaisen asioinnin sujuvoittamiseen esimerkiksi velkaantuneisuuteen, oikeusapuun tai rikoksiin liittyvissä hankalissa ja raskaissa tilanteissa. Projektin tavoitteena on visioida pistemäisten palveluiden sijaan laajempi, siilot ylittävä digipalveluiden kokonaisuus, jossa huomioidaan myös liittymät hallinnonalan muihin palveluihin. 

Ruokaviraston Sujuvaa asiointia pellon laidalta -projektissa luomuviljelijöille tarjottavat palvelut toimivat esimerkkinä asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen kehittämiselle, jotka keventävät kaikkien viljelijöiden hallinnollista taakkaa. Tavoitteena on samalla rakentaa asiakaslähtöisen kehittämisen malli koko Ruokavirastolle. 

Sipoon ja muiden kuntien tavoitteena on kuntapalvelut digitarjottimella. Projektissa on tarkoitus luoda kaikille kunnille skaalautuva konsepti, jonka avulla voi kehittää asiointipalveluja ja hyödyntää kehittämistä ohjaavia periaatteita kuten palvelujen saavutettavuus ja käytön sujuvuus.  

Kotkan, Kouvolan, Haminan, Kymenlaakson kauppakamarin, kehittämisyhtiö Cursor Oy ja Kouvola Innovationin pilotissa keskitytään yritysten ja elinkeinoelämän palvelutarpeiden selvittämiseen koko Kymenlaakson alueella.  Pilotissa kartoitetaan asiakastarpeet ja tuetaan asiakaskeskeisen kehittämisprosessin läpivientiä.  


Lisätietoja

  • Johtava asiantuntija Sirpa Fourastie, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh 0295 535 194
  • Hankepäällikkö Annette Hotari, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 535 028
  • Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö, [email protected], puh. 02955 30208
  • Erityisasiantuntija Heli Hänninen, valtiovarainministeriö, [email protected], puh. 02955 30255

Lisätietoa
Tiedote 15.6.2021: Tule mukaan pilotoimaan digiohjelman asiantuntijatukea

Digiohjelman asiantuntijatuen pilotointi 2021:  dvv.fi/asiantuntijatuki

Hankkeet Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle