Hoppa till innehåll

Programmet för främjande av digitalisering: Arbetet med att utveckla pilotprojekten för expertstöd har inletts  

Utgivningsdatum 7.10.2021 8.30 | Publicerad på svenska 7.10.2021 kl. 8.34
Pressmeddelande

Som en del av finansministeriets program för främjande av digitalisering genomförs fyra pilotprojekt för expertstöd hösten 2021. Finansministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har valt Livsmedelsverkets, Rättsregistercentralens, Kymmenedalsregionens samt Sibbo och andra kommuners projekt som pilotprojekt. 

Vid valet av pilotprojekt betonades regeringsprogrammets mål att göra offentliga tjänster tillgängliga för medborgare och företag i digital form, kundorienterad gemensam utveckling och tillräckligt olika synvinklar på pilotprojekt för verksamhetsmodellen för expertstöd. Av de 13 ansökningarna som kom in valdes 10 utmaningar ut för vidareutveckling i workshoppar. Utifrån resultaten i workshopparna fattades beslutet om valet.

"I de valda projekten syns utmaningarnas mångsidighet och behovet av kundförståelse i ett tidigt skede. I pilotprojekten nätverkar man med andra aktörer som står inför motsvarande utmaningar", beskriver ledande expert Sirpa Fourastie från designteamet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Ett gemensamt startevenemang för pilotprojekten ordnades i början av oktober. "Här börjar en gemensam resa, vars resultat syns redan i slutet av året", berättar Fourastie.

"Av dessa pilotprojekt förväntar vi oss både konkreta resultat på de utmaningar som identifierats av de sökande i fråga om utnyttjandet av digitaliseringen och information om hur effektiv en sådan gemensam utveckling och tillhandahållandet av expertis är. Om responsen och resultaten från pilotskedet är goda har vi förberett oss på att fortsätta med expertstödet även 2022”,  berättar programchef Marjukka Saarijärvi från finansministeriet.

Pilotprojekten representerar mångsidiga perspektiv på digitaliseringen

I pilotprojekten betonas olika perspektiv: ett är empatibaserat, i det andra betonas processperspektivet. Det tredje pilotprojektet utvecklar servicehelheter och det fjärde skapar förståelse för företagens behov. 

Rättsregistercentralen fördjupar sig i att göra det smidigare för medborgarna att uträtta ärenden till exempel i svåra och tunga situationer i anslutning till skuldsättning, rättshjälp eller brott. Målet med projektet är att istället för punktbaserade tjänster skapa en större helhet av gränsöverskridande digitala tjänster, där också kopplingarna till andra tjänster inom förvaltningsområdet beaktas. 

I Livsmedelsverkets projekt Sujuvaa asiointia pellon laidalta fungerar de tjänster som erbjuds ekologiska jordbrukare som exempel på utvecklingen av kundorienterade digitala tjänster som minskar alla jordbrukares administrativa börda. Målet är samtidigt att bygga upp en modell för kundorienterad utveckling för hela Livsmedelsverket. 

Sibbo och de andra kommunerna har som mål att de kommunala tjänsterna ska tillhandahållas på en digital bricka. Syftet med projektet är att skapa ett skalbart koncept för alla kommuner, med hjälp av vilket man kan utveckla e-tjänsterna och utnyttja de principer som styr utvecklingen, såsom tjänsternas tillgänglighet och smidig användning.  

I pilotprojektet där Kotka, Kouvola, Fredrikshamn, Kymmenedalens handelskammare, Kouvola Innovation och utvecklingsföretag Cursor Ab deltar fokuserar man på att utreda företagens och näringslivets servicebehov i hela Kymmenedalsregionen.  I pilotprojektet kartlägger man kundernas behov och stöder genomförandet av en kundorienterad utvecklingsprocess.  


Mer information

Ledande sakkunnig Sirpa Fourastie, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 194
Projektchef Annette Hotari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 028
Programchef Marjukka Saarijärvi, finansministeriet, [email protected], tfn 02955 30208
Specialsakkunnig Heli Hänninen, finansministeriet, [email protected], tfn 02955 30255


Tidigare meddelanden om expertstöd

Har din organisation ett lämpligt utvecklingsobjekt för det expertstöd som Digiprogrammet erbjuder?, 15.6.2021
 

Hankkeet Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle