Statistik och förteckningar

På den här sidan samlas material på finska som hänför sig till underhållet av befolkningsdataregistret.

Finlands invånarantal 5 631 644